Gavene kommer godt med!

Foreninger, lag og privatpersoner har, ved hjelp av økonomiske bidrag, i alle år bidratt til et utvidet velferdstilbud for Kulåssenterets beboere.

Har du som privatperson, eller som ansvarlig for lag eller forening, lyst til å bidra med økonomiske midler, er vårt kontonummer 3126.31.12868. Eventuelle gaver merkes “Kulåssenteret”.

Både små og store bidrag er kjærkomne.

Gi en gave