For mer info om:

Om oss


Kulåssenteret ble etablert i 1981, og eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Senteret tilbyr boliger både for midlertidig innlosjering og for lengre botid. Vi disponerer tre ulike boenheter med ulikt formål. Målgruppa er mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykososial problematikk.

Kulåssenteret har totalt 37  boenheter med 39 plasser. Vi har beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum og disponerer eiendommene Kulåsgt 40, Kulåsgt 44 og Enggt 43 til formålet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg. For å bo bolig hos oss må du henvende deg til NAV Sarpsborg.

Botilbudet består av 11 hybler i Kulåsgt 40 for midlertidig innkvartering av bostedsløse. 
I botiden følges den enkelte beboer opp gjennom boveiledning, praktisk bistand, tilbud om sosiale møteplasser og tilrettelegging av aktiviteter på og utenfor huset. For å lykkes med dette er det viktig at beboernes individuelle behov vektlegges, og at de selv er med i prosessen. Vi jobber med positive endringsprosesser hvor det langsiktige målet er et liv uten rus, i tillegg til økt livskvalitet og mestringsfølelse. Vi samarbeider tett med Sarpsborg kommuneog det øvrige hjelpeapparatet.

Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 26 utleieleiligheter med botid beregnet inntil 3 år. 4 av disse leilighetene er en egen avdeling for ungdom. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet. Alle disse leilighetene består av stue med kjøkkenkrok og bad. I de fleste leilighetene er det eget soverom.

Alle beboere forventes å ivareta egen husholdning, da botilbudet er tilrettelagt for dette.
Vi tilrettelegger imidlertid for felles frokost hver dag for de beboere som ønsker å benytte seg av dette.