Image

Om oss

Kulåssenteret ble etablert i 1981, og eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Senteret tilbyr boliger både for midlertidig innlosjering og for lengre botid. Vi disponerer tre ulike boenheter med ulikt formål. Målgruppa er mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykososial problematikk.

Kulåssenteret har totalt 37  boenheter med 39 plasser. Vi har beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum og disponerer eiendommene Kulåsgt 40, Kulåsgt 44 og Enggt 43 til formålet. Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg. For å bo bolig hos oss må du henvende deg til NAV Sarpsborg.

Botilbudet består av 11 hybler i Kulåsgt 40 for midlertidig innkvartering av bostedsløse. 
I botiden følges den enkelte beboer opp gjennom boveiledning, praktisk bistand, tilbud om sosiale møteplasser og tilrettelegging av aktiviteter på og utenfor huset. For å lykkes med dette er det viktig at beboernes individuelle behov vektlegges, og at de selv er med i prosessen. Vi jobber med positive endringsprosesser hvor det langsiktige målet er et liv uten rus, i tillegg til økt livskvalitet og mestringsfølelse. Vi samarbeider tett med Sarpsborg kommuneog det øvrige hjelpeapparatet.

Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 26 utleieleiligheter med botid beregnet inntil 3 år. 4 av disse leilighetene er en egen avdeling for ungdom. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet. Alle disse leilighetene består av stue med kjøkkenkrok og bad. I de fleste leilighetene er det eget soverom.

Alle beboere forventes å ivareta egen husholdning, da botilbudet er tilrettelagt for dette.
Vi tilrettelegger imidlertid for felles frokost hver dag for de beboere som ønsker å benytte seg av dette.


Remi Jensen
Virksomhetsleder
Mobil: +47 91 99 12 36
remi.andreas.jensen@blaakors.no

Ansatte

Det er 16 ansatte på Kulåssenteret  som disponeres til døgndekning alle dager.  Våre ansatte har ulik faglig bakgrunn, både helsefaglig, sosialfaglig og annen bakgrunn. Kjennetegnet for de aller fleste er lang fartstid i arbeidet med rusproblematikk.