Beboerne ved Kulåssenteret gis veiledning og praktisk bistand. I tillegg bistår personalet med å etablere kontakt med øvrige hjelpeapparat utenfor senteret, samt legger til rette for aktivitet og sosiale arenaer.

 

Botilbud

Kulåssenteret er et bosenter i Sarpsborg sentrum for mennesker med rusproblemer og annen psykososial problematikk. Senteret disponerer til sammen 40 boenheter som, med et par unntak, er beregnet for enslige. Til en hver tid bor det opp til 39 mennesker på senteret.
Kulåssenteret er drevet av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad på oppdrag fra Sarpsborg kommune.

Les mer om Kulåssenteret

Tidgivere

For mange beboere på Kulåssenteret er det viktig å få hjelp til å bygge nye nettverk. Som et ledd i det trenger man å utforske nye arenaer for fritidsaktiviteter. På Kulåssenteret får man tilbud om dette. Ukentlig arrangeres det utflukter til arrangementer som bowling, grilling, matlaging, minigolf, kino, båtturer, etc.

Se eksempel på hyggekveld her

Aktiviteter

For mange beboere på Kulåssenteret er det viktig å få hjelp til å bygge nye nettverk. Som et ledd i det trenger man å utforske nye arenaer for fritidsaktiviteter. På Kulåssenteret får man tilbud om dette. Dedikerte tidgivere inviterer beboere ukentlig til hyggekvelder med alt fra matlaging/grilling med biljard/bordtennis, til utflukter som turer til Sverige, på kino etc.

Kontakt oss

Fokus og prioriteringer

Kulåssenteret har fokus på endring. Beboeres forutsetning for endring er ulik; noen trenger lengre tid enn andre. I alle våre tre botiltak står utvikling og vekst i fokus. Det er et mål at alle som bor på Kulåssenteret over tid skal få styrket sin boevne, og få etablert generelt bedre livsmestring. For å få til dette, legges det vekt på å bygge gode relasjoner i forhold til hver enkelt beboer innenfor rammen av en tydelig struktur. Denne strukturen ivaretar både den forutsigbarhet og den kontroll som trengs for å skape et godt endringsmiljø. Dette er med på å skape gode læringsarenaer, som kan hjelpe hver enkelt til å mestre de ulike utfordringene i livet på en bedre måte.

Les om våre tiltak her

Frokost

På Kulåssenteret er det mulig å spise felles frokost hver dag. Vi åpner en av stuene våre til dette formålet. Mange beboere benytter seg av tilbudet. Måltidsfellesskap er svært verdifullt for mange.

Kulåssenteret