Situasjonen er under kontroll ved Blå Kors Kulåssenteret etter brann

Ingen kom fysisk til skade da en av boligene ved Kulåssenteret, Kulåsgata 44, brant i dag 2. juli. Bygget er nå forseglet av politiet, beboerne er midlertidig bosatt og kriseteamet til kommunen er satt i funksjon.

 
 
 

Blå Kors Kulåssenteret eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Senteret tilbyr både midlertidig innlosjering og lengre botid, for mennesker med rus- og annen psykososial problematikk. I dag ettermiddag brøt det ut brann i den ene boenheten, Kulåsgata 44. Brannvesenet ble tilkalt, og beboerne i bygget ble ført i sikkerhet. De andre boligene ved Kulåssenteret, i Kulåsgata 40 og Enggata 43, var ikke berørt av brannen, men beboerne ble evakuerte.

Midlertidig bosetting
Kulåsgata 44 er nå forseglet av politiet, og beboerne har fått midlertidig innkvartering. Boligkontoret har sørget for at noen har fått botilbud i Kulåsgata 40, og at de andre har fått botilbud på hotell. Alle de berørte beboerne har fått tilbud fra kommunens kriseteam, og de ansatte ved Kulåssenteret har bidratt for å trygge beboerne.

Ansatte ved Kulåssenteret
Ansatte på jobb har også fått tilbud fra kommunens kriseteam, med blant annet tilbud om konsultasjon på legevakt. I morgen kontaktes Bedriftshelsetjenesten, og videre tiltak vil iverksettes.

Mer informasjon kommer.