Tiltak for å fremme endringsprosesser er:


• Bidra til økt sosialisering gjennom tilrettelegging av aktiviteter både i gruppe og individuelt
• Bidra til mindre problematferd, inkludert rusmiddelmisbruk, gjennom å motivere og tilrettelegge for hjelpe- og behandlingstiltak både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten
• Fremme brukermedvirkning gjennom aktivt å involvere den enkelte i sitt eget endringsarbeid. Sentralt her står opprettelse og gjennomføring av tiltaksplaner
• Veilede i de daglige aktivitetene i boligen. Dette kan være knyttet til egenomsorg, mat-hushold, økonomi og renhold. Veiledningen blir individuelt tilpasset
• Opprettholde kontroll og en tydelig struktur som bidrar til å minimere problematferd ved senteret.