Vi har tilbud til deg utsatt for vold og trusler i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

 

Vi kan tilby:
Akutt og midlertidig botilbud, døgnåpen telefon, individuelle samtaler & grupper, råd & veiledning, informasjon & undervisning og advokatvakt.


Ring oss på 69 95 55 60
 
Krise- og incestsenteret Fredrikstad

Er du utsatt for vold og trusler?
Er du seksuelt misbrukt?

Åpent døgnet rundt – alle dager
Tlf: 69 95 55 60 hele døgnet

 
Om oss

Krise- og incestsenteret er et samordnet tiltak, og gir tilbud både til volds- og incestutsatte. Virksomheten har et botilbud og et dagtilbud til både menn, kvinner og deres barn. Virksomheten er døgnbemannet og er åpen hele året. Krisesentertilbudet for kvinner og barn og incestsenteret drives på anbud fra Fredrikstad og Hvaler kommune.

Vi er et gratis samtale- og botilbud.
Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.
Vi har taushetsplikt og jobber etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».
Vi har åpent hele døgnet, og du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder eller nasjonalitet Vi bruker tolk ved behov.

Vårt tilbud er universelt utformet.