Blå Kors krisesenter

Krisesenteret ble startet i 1979 av Blå Kors Kvinneutvalg i Østfold i samarbeid med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Vi har i over 40 år arbeidet med å gi et tilbud for personer utsatt for vold og trusler i nære relasjoner et tilbud. I 1992 utvidet senteret til også å være et tilbud til voksne kvinner og menn som hadde vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barne-/ungdomsår. Virksomheten fikk navnet Krise- og incestsenteret i Fredrikstad i 2002 når den flyttet til nye lokaler i Sandveien.

I 2010 trådet Lov om kommunale krisesentertilbod i kraft. Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Krisesenter Halden

Krisesenteret i Halden åpner oktober 2022.