Om tilbudet

Våre to krisesentre drives på oppdrag fra Halden, Fredrikstad og Hvaler kommuner.

Våre krisesenter har et tilbud til personer som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Dette inkluderer akutt og midlertidig botilbud, dagtilbud, råd og veiledning og oppfølging i reetableringsfasen.

Vårt krisesentertilbud er tilgjengelig hele døgnet og gjennom hele året. Tilbudet er gratis og man trenger ingen henvisning. Botilbudet skal gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn som blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Dagtilbudet består av individuelt tilpassede tilbud til brukerne, gjennom en metodisk tilnærming der brukeren selv definerer egne behov og mål. Tilbudene vil være strukturert på en måte som legger til rette for å bygge relasjon, skape tillit, trygghet og forutsigbarhet.

Incestsenteret i Fredrikstad skal gi råd, støtte og veiledning til personer som er eller har vært utsatt for incest  og seksuelle overgrep. Senteret drives etter prinsippet om hjelp til selvhjelp, og vi tilbyr ikke behandling.

I 2010 trådte Lov om kommunale krisesentertilbod i kraft. Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som utsettes for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.


Historien

Krisesenteret ble startet i 1979 av Blå Kors Kvinneutvalg i Østfold i samarbeid med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Vi har i over 40 år arbeidet med å gi et tilbud for personer utsatt for vold og trusler i nære relasjoner et tilbud. I 1992 utvidet senteret til også å være et tilbud til voksne kvinner og menn som hadde vært utsatt for incest og seksuelle overgrep i barne-/ungdomsår. Virksomheten fikk navnet Krise- og incestsenteret i Fredrikstad i 2002 når den flyttet til nye lokaler i Sandveien. Krisesenteret i Halden åpnet i november 2022.

Se vår jubileumsbok “40 år, 40 stemmer”, som ble laget i forbindelse med 40-årsmarkeringen til krisesenteret i Fredrikstad.