Vi skal gi et kvalitativt og sterkt tilbud til mennesker utsatt for vold og trusler i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

 

Vi kan tilby:
Akutt og midlertidig botilbud, døgnåpen telefon, individuelle samtaler & grupper, råd & veiledning, informasjon & undervisning og advokatvakt.


Ring oss på 69 95 55 60
 
Krise- og incestsenteret Fredrikstad

Er du utsatt for vold og trusler?
Er du seksuelt misbrukt?

Åpent døgnet rundt – alle dager
Tlf: 69 95 55 60 hele døgnet

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Vi gratulerer med rettighetspris til Tove-Krisesentersekretariatets rettighetspris 2020 tildeles ingen ringere enn Tove Smaadahl 🏆 Som leder av Krisesentersekretariatet gjennom 20 år og gjennom et helt liv viet til kampen mot vold mot kvinner, har Smaadahl spilt en avgjørende rolle for voldsutsattes rettigheter og bidratt til oppbyggingen av landets krisesentre som en sentral aktør i arbeid med voldsutsatte. Krisesenterbevegelsen hadde ikke vært det samme uten henne ❣️

Les mer her: www.krisesenter.com/krisesentersekretariatets-rettighetspris-tildeles-tove-smaadahl/
... See MoreSee Less

Vi gratulerer med rettighetspris til Tove-

#dinutveiHar du opplevd vold én gang er det større risiko for at du opplever det igjen. Barn som har opplevd vold, opplever det gjerne igjen som voksne. Det er viktig å stoppe volden så tidlig som mulig.

Les mer på www.dinutvei.no for å finne oversikt over hjelpetilbud i hele landet og informasjon om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Du kan også stille spørsmål anonymt. #detfinnesenutvei

Hjelp oss med å spre budskapet! Del gjerne innlegget slik at flere blir kjent med at det er hjelp å få ❤️ #detfinnesenutvei

(Kilde: Violence against children, later victimisation, and mental health: a cross-sectional study of the general Norwegian population, Thoresen, 2015; Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015, Mossige & Stefansen, 2016)
... See MoreSee Less

#dinutvei

24. oktober markeres FN-dagen over hele verden ❤️

Visste du at FNs barnekonvensjon er barnas egen lov? Den sier blant annet at:

💢 at alle barn har rett til beskyttelse mot misbruk
✋ alle barn har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnytting og misbruk
🗯 alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt

Sammen med flere barnehager i Norge setter vi i dag fokus på vold og overgrep, og at alle barn har rett til en god barndom! Er du med oss? 🙋‍♀️🙋‍♂️
... See MoreSee Less

 
Om oss

Krise- og incestsenteret er et samordnet tiltak, og gir tilbud både til volds- og incestutsatte. Virksomheten har et botilbud og et dagtilbud til både menn, kvinner og deres barn. Virksomheten er døgnbemannet og er åpen hele året. Krisesentertilbudet for kvinner og barn og incestsenteret drives på anbud fra Fredrikstad og Hvaler kommune.

Vi er et gratis samtale- og botilbud.
Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.
Vi har taushetsplikt og jobber etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».
Vi har åpent hele døgnet, og du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss uansett kjønn, alder eller nasjonalitet Vi bruker tolk ved behov.

Vårt tilbud er universelt utformet.