En oppvekst varer livet ut!

Felles for stiftelsens virksomheter, er formål om å bistå mennesker i sårbare livssituasjoner. Vi jobber aktivt med å forebygge rusproblemer, vold og sosial stigmatisering i samfunnet.

Vår gavekonto:

Ønsker du å støtte arbeidet vårt med en gave kan du også bruke kontonummer 3126.31.12868. Merk: “Gave til Krisesenteret”