Krise- og incestsenteret i Fredrikstad
Postboks 515
1612 Fredrikstad


Besøksadresse:
Sandveien 15, 1613 Fredrikstad

Telefon: 69 95 55 60
Mobil: 90 14 57 60
krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no

Virksomhetsleder: Marie Lindèn
Mobil: 900 48 403


Kontaktskjema under er en usikret og ukryptert tjeneste, som vanlig e-post eller et åpent postkort. Ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger her.