Krise- og incestsenter Fredrikstad
Postboks 515
1612 Fredrikstad

Besøksadresse:
Sandveien 15, 1613 Fredrikstad
Telefon: 69 95 55 60
Mobil: 90 14 57 60
krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no

Virksomhetsleder: Marie Lindèn
Mobil: 900 48 403

Krisesenteret Halden

Besøksadresse:
Eklundveien 25, 1786 Halden
Telefon: 69 17 99 00
krisesenteret.halden@blaakors.no

Virksomhetsleder: Marie Lindèn
Mobil: 900 48 403