Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet har som mål å styrke krisesentres arbeid utad.

Gå til

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter

Kirkelig Ressurssenter er et samtalested for kvinner og menn som har opplevd krenkelser av en tillits- eller autoritetsperson. Ressurssenteret ønsker å hjelpe den som ikke vil bli styrt av tidligere erfaringer, og trenger støtte til å komme i nye og bedre posisjoner for å leve et bedre liv.

Gå til

Nettside for ungdom

Nettside for ungdom om fysiske og seksuelle overgrep med egen spørsmål - og svartjeneste.

Gå til

Mannstelefonen

Mannstelefonen tar imot henvendelser fra menn som har sliter med mange ulike problemer, særlig vold, sinnemestring, samlivsproblemer og psykiske vansker. Åpningstider: mandag – fredag kl. 17 - 20.

Gå til

Støttesenter mot incest

Støttesenter mot incest.

Gå til

Alarmtelefoner

Politi – 112
Ambulanse – 113
Legevakt- 116117
Barnevernvakt – 95296824
Røde Kors-tlf om tvangsekteskap – 815 55 201
Landsdekkende telefon for incest – og seksuelt misbrukte - 800 57 000

Kontakt oss

Din Utvei

Din Utvei er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor du som stiller spørsmål er anonym.

Gå til

Amathea

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd.

Gå til

Voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.

Gå til

Reform

Reform er et kompetansesenter som skal arbeide på et bredt område med fokus på menn.

Gå til

Lovdata

Her finner du gjeldende lover. Lovdata oppdaterer lovteksten fortløpende på grunnlag av nye endringer som blir kunngjort i Norsk Lovtidend.

Gå til

Kirkens SOS

Kirkens SOS i Norge er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Hos oss er alltid noen på vakt: hverdager, helger og helligdager.

Gå til

Helsenorge - psykisk helse

Helsenorge - psykisk helse

Gå til

Alternativ til vold

ATV er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

Gå til

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte

Incestsenteret i Vestfold drifter og betjener Landsdekkene telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. Gratis fra fasttelefon og Telenor mobil.

Gå til

ROSA - Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet, Assistanse

Rosa tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.

Gå til