Ny virksomhetsleder på plass

Carine Østerdahl Voldengen ble ansatt 25. september og kommer fra jobb som virksomhetsleder i Våler Kommune. Carine har bakgrunn som sykepleier med videreutdanning innen psykisk helse og rus og har primært jobbet innenfor det feltet i sin yrkeskarriere.

Spennende

Kulåssenteret Bosenter i Sarpsborg brant i sommer og mye av den siste tiden har blitt brukt til å sørge for at beboerne har et sted å bo. -Jeg har brukt mye tid på det administrative siden jeg begynte, blant annet å få på plass bemanning, sier Carine. Den nye virksomhetslederen gleder seg til videre samarbeid. – Det er en kjempe spennende gruppe mennesker å jobbe sammen med, avslutter hun.


Status, etter brannen på Kulåssenteret (Kulåsgata 44)

Blå Kors Kulåssenteret, eid av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad har, sammen med stiftelsens ledelse, jobbet med å finne gode løsninger for beboerne som ble berørte av brannen 2. juli. De ansatte ved Kulåssenteret har fulgt beboerne tett både i det praktiske og med samtaletilbud, og NAV har fulgt opp for å kartlegge den enkelte beboers behov. I tett samarbeid med Sarpsborg kommune er nå også midlertidig botilbud for beboerne klart.

Det er tre boliger som midlertidig vil erstatte Kulåsgata 44: Kulåsgata 40, Enggata 43 og Hauga i Råde. Alle boligene eies av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Blå Kors har i samarbeid med Sarpsborg kommune gjort en fordeling for beboerne:

  • 8 personer får midlertidig botilbud i Kulåsgata 40
  • 2 personer får midlertidig botilbud i Enggata 43
  • 9 personer får midlertidig botilbud på Hauga i Råde.

Oppfølging av beboerne

Tirsdag 4. juli ble det gjennomført to informasjonsmøter for de berørte beboerne. NAV, kommunens kriseteam, ansatte ved Kulåssenteret og Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads direktør deltok i møtet. Det ble her gitt informasjon om status etter brannen, samt info om midlertidig botilbud.

Veien videre

Kulåsgata 44 er nå frigitt av politiet slik at når sikkerheten blir vurdert som tilstrekkelig skal beboerne, sammen med de ansatte, gå inn i bygget for å hente ut eiendeler som eventuelt er intakt etter brannen.

Mange har hatt ønske om å bistå
Privatpersoner, organisasjoner og bedrifter har kommet innom Blå Kors Kulåssenteret med klær, mat og inventarer. Til dette sier vi på vegne av alle – TUSEN TAKK!

Bildet øverst i saken er fra Hauga i Råde 


Situasjonen er under kontroll ved Blå Kors Kulåssenteret etter brann

Blå Kors Kulåssenteret eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Senteret tilbyr både midlertidig innlosjering og lengre botid, for mennesker med rus- og annen psykososial problematikk. I dag ettermiddag brøt det ut brann i den ene boenheten, Kulåsgata 44. Brannvesenet ble tilkalt, og beboerne i bygget ble ført i sikkerhet. De andre boligene ved Kulåssenteret, i Kulåsgata 40 og Enggata 43, var ikke berørt av brannen, men beboerne ble evakuerte.

Midlertidig bosetting
Kulåsgata 44 er nå forseglet av politiet, og beboerne har fått midlertidig innkvartering. Boligkontoret har sørget for at noen har fått botilbud i Kulåsgata 40, og at de andre har fått botilbud på hotell. Alle de berørte beboerne har fått tilbud fra kommunens kriseteam, og de ansatte ved Kulåssenteret har bidratt for å trygge beboerne.

Ansatte ved Kulåssenteret
Ansatte på jobb har også fått tilbud fra kommunens kriseteam, med blant annet tilbud om konsultasjon på legevakt. I morgen kontaktes Bedriftshelsetjenesten, og videre tiltak vil iverksettes.

Mer informasjon kommer.


Blå Kors Kulåssenter er Miljøfyrtårn sertifisert!

Vi er opptatt av miljøet og vi ønsker å gjøre det vi kan for å gjøre driften mer miljøvennlig.
Kulåssenteret er nå sertifisert Miljøfyrtårn bedrift.

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn

“Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. ”

Les mer om Miljøfyrtårn: www.miljofyrtarn.no


Hyggekveld på stua – Blå Kors Kulåssenteret (Sarpsborg)

Det siste halvåret har flere tidgivere ønsket å bidra for beboerne ved Kulåssenteret. De arrangerer ulike aktiviteter og samlinger for beboerne. Disse aktivitetene har blitt godt tatt imot og noe beboere ser frem til. Tidgiverne sier at de opplever det som meningsfullt å kunne bidra. Nå for tiden pusser de opp kjellerstua for å gjøre det koselig, og legge til rette for flere samlinger.

Blå Kors Kulåssenteret er et botilbud for rusavhengige i Sarpsborg