Program uke 33

PROGRAM UKE 33

Mandag: Musikkafè kl. 14-15.30.

Tirsdag: Alternativ fritid drar på kanotur til Børtevann. Påmelding kreves da det er begrenset plasser.

Onsdag: Husmøte kl. 12. Tema for dagen er det kommende valget. Her får vi besøk av Dick Ekeroth , valgansvarlig i Fredrikstad kommune, og høyres ordførerkanditat Truls Velgaard.

Torsdag: Kommer Hirvi som skal drive Varmestua for en dag under «dagen som forandrer deg».

Fredag: Vanlig dag.


Månedsbrev juni

«På huset» i juni 2019:
  • 18 juni avholdt vi vårt første «Husmøte» – en samling med gjester, ansatte og tidgivere som gir oss mulighet for gjensidig informasjon og meningsutveksling. Vi ønsker at våre gjester blir mer delaktige i driften av Varmestua, og at Husmøter kan være en fin arena for dette. Det var 10 engasjerte gjester som møtte opp!
Husmøtene blir annonsert måned til måned på tavla vår og under oversikt over aktiviteter.
  • Vi har hatt besøk av en super gjeng fra Glemmen vgs; vg2-elever fra helse-og oppvekstfag. De hadde med is til gjestene våre, og besøket resulterte i at Merethe og en gjest besøkte klassen dagen etter og informerte mer om Varmestua.
  • En dag ringte telefonen og tre flotte jenter fra Borge Ungdomsskole kom deretter ned på besøk. De kom med kr 2400,- som de har samlet inn til Varmestua gjennom valgfaget «Innsats for andre»
Elever fra Borge Ungdomskole

 

 

 

 

 

 

  • 3-21 juni har vi avholdt brukerundersøkelse. Vi stilte de samme spørsmålene som i brukerundersøkelsen september 2018, og har nå fått viktig og spennende sammenlignbar data til bruk i vårt utviklingsarbeid. Vi fikk inn hele 44 svar med god hjelp fra våre tidgivere som sørget for at alle som kom innom fikk mulighet til å svare.
«Alternativ Fritid» juni 2019:
  • Aktivitetene denne måneden har bestått i vår faste musikkafe sammen med musikkterapeuten Erlend fra Fredrikstad kommune (hver mandag 13:30 – 15:30), 2 kinoturer, strandrydding sammen med Håpets Katedral, show på Båthuset og brettspill på stua. Kino er den desidert mest populære aktiviteten med flest deltakende, og vi fortsetter med både markedsarbeid og motivasjonsarbeid for å få deltakertallene opp på øvrige aktiviteter.
Ellers i juni:
  • Ambulansetjenesten og kommunens Feltpleie arrangerte 24. juni «kompisredning» på Evjekaja i samabeid med Varmestua. Der ble det gjennomgått livredning ved overdoser, opplæring i Nalokson og utdeling av spray – et viktig tiltak som også har ført til gode samtaler rundt temaet på Varmestua i ettertid.
  • Varmestua er delaktig sammen med Fredrikstad Kommune og andre ideelle aktører i planleggingen av markering av Verdens Overdosedag 31.08.19 på Stortorvet. Mer informasjon kommer, så følg med.


Program uke 27 og 28

PROGRAM UKE 27

Mandag: Åpent fra kl 10 – 14. Vanlig dag.

Tirsdag: Åpent fra kl 10 – 14.

«Gangsteryoga» og trening i apparater på Holmen klokken 11. I parken utenfor Holmen eldresenter er det lagt opp til trening med flotte apparater som passer for alle. I tillegg legger vi inn det vi kaller «Gangsteryoga» som er trening hvor vi pruker det vi har rundt oss og egenvekt. F.eks en krakk kan bli brukt til sittende dips, spensthopp osv. Treningsform som er meget effektiv, bra og ikke minst gøy.

Onsdag: Åpent fra kl 10 – 14.

Allsang på Grensen, avreise kl 16. Mobile Fredrikstad AS sponser denne sommeren Varmestua med både billetter og bil så vi kan få med oss denne flotte festen på Fredriksten Festning hver onsdag framover. Denne onsdagen er fulltegnet men det kommer flere muligheter.

Torsdag: Åpent fra kl 10 – 14. Vanlig dag.

Fredag: Åpent fra kl 10 – 14.

Badminton i bakgården fra vi åpner klokken 10.

Lørdag: Åpent fra kl 10 – 14

PROGRAM UKE 28

Mandag: Åpent fra kl 10 – 14. Vanlig dag.

Tirsdag: Åpent fra kl 10 – 14.

Ballspill og gøy på Isegran. Vi går fra Varmestua kl. 11, tar ferja fra sentrum til Isegran hvor vi har med fotball og andre spill. Værforbehold. Er det dårlig vær blir vi på Stua og finner på noe der.

Onsdag: Åpent fra kl 10 – 14.

Allsang på Grensen. Denne onsdagen blir det igjen Allsang på Fredriksten festning. Med egen «Allsangbil» så drar vi fra Varmestua klokken 16. Det er kun 3 plasser ledige og her må man skrive seg opp på tavlen inne på Stua, oppfordrer de som står på venteliste å møte opp i fall noen ikke kommer. Mobile Fredrikstad AS sponser denne sommeren Varmestua med både billetter og bil .

Torsdag: Åpent fra kl 10 – 14. Vanlig dag.

Fredag: Åpent fra kl 10 – 14. Vanlig dag.


Bakgårdskonsert

29. mai ble det arrangert vårfest på Varmestua og for en fest det ble. Det ble servert grillmat og kake, og vi fikk besøk av selveste Holmen R&B Band som spilte opp i bakgården. Til stor glede for både gjester, Tidgivere og ansatte som både sang og danset med. Nysgjerrige forbipasserende tittet også innom. Tusen takk til alle som gjorde denne festen mulig


Sosionomtjenesten og prosjektet Alternativ fritid

Med et ønske om å utvide Varmestuas tjenestetilbud og med erfaringer fra sosionomtjenesten ved Kontaktsenteret i Oslo, har stiftelsen Blå Kors Fredrikstad nå fått tildelt midler fra Helsedirektoratet til å etablere en sosionomtjeneste på Varmestua. Tjenesten har som formål å øke det sosialfaglige innholdet til det beste for brukerne av Varmestua, og har visjonen «Gatenære lavterskeltiltak – fra ensomhet og utenforskap til fellesskap, tilhørighet og mening». Sosionomtjenesten skal være behovstilpasset, slik at det er gjestene selv som presenterer og definerer hjelpebehovene. Og så er det sosionomtjenestens oppgave å imøtekomme dette. Varmestua er en unik arena til å treffe målgruppa «der de er» og sosionomtjenesten blir derfor et viktig bindeledd og «døråpner» inn i det øvrige hjelpeapparatet. Rundt tjenesten skal det bygges opp Motivasjonsteam, hvor det skal rekrutteres Tidgivere. De vil få opplæring og veiledning i en metodikk for å drive motivasjons- og endringsarbeid. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i september i år som sier at det er et stort behov for en sosionomtjeneste på Varmestua. En av gjestene sier: «Flott tiltak. Tror de kan hjelpe mange av oss. Vi blir nå hørt og sett pga det.»

Parallelt med dette, er Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad også tildelt prosjektmidler til å styrke og drifte prosjektet Alternativ fritid. Prosjektet vil tilby gjestene varierte, inkluderende og meningsfylte aktiviteter med fokus på mestring og mening. Prosjektet har blant annet som mål å fremme likeverd, økt livskvalitet og bidra til en bedre fysisk og psykisk helse. Alternativ Fritid tilbyr faste «tirsdagsaktiviteter» i tillegg til spennende tilbud som Musikkafe og Matprosjekt som er i oppstartsfasen. Dette tiltaket har klare synergier med sosionomtjenesten.

For mer informasjon, ta kontakt med Jorid D. Bertelsen, prosjektleder, eller Linn Tonje Onsaker, sosionom.


Støtt Varmestua

Blå Kors Varmestua ble etablert i 2002 etter avtale med Fredrikstad kommune, og er ett av flere gatenære lavterskeltilbud til rusavhengige. Gjennom alle år har Varmestua vært viktig for gjestene. Det er et hyggelig og imøtekommende sted hvor man kan komme for å spise, slå av en prat med de som er her og delta på aktiviteter om en ønsker det. Vi tilbyr utflukter, spillkvelder, sosiale kvelder i bakgården m.m.

– Ensomhet og utenforskap kan være den største utfordringen for å holde seg rusfri. Det viktigste arbeidet vi gjør, er å se det enkelte menneske. Hos oss blir alle tatt godt i mot, gjerne med en klem. Her kan man dele et hyggelig måltid sammen med andre og kjenne seg trygg i en ellers uforutsigbar hverdag. Dette er arbeid det er lett å se hensikten med, sier daglig leder på Varmestua Ole Alm.

På bildet: Daglig leder Ole Alm og gjest på Varmestua Sissel. -Varmestua er et fint sted. Her treffer en alle slags mennesker – og så Ole da, han kan man snakke med alt om, sier hun, og smiler.

 

Uunnværlige Tidgivere

I tillegg til Ole, er det 30 Tidgivere som stiller opp frivillig for å hjelpe.

– Det er disse som gjør det mulig for Varmestua å holde åpent seks dager i uka, servere mat og ta del i den gode samtalen. Tidgiverne er helt uunnværlige for Varmestua, og det de skaper sammen med gjestene er helt unikt, sier Ole.

Noen av våre flotte Tidgivere (fra venstre): Anne Holstad, Hege Linqvist, Elisabeth Nilsen, Elin Mathisen og Geir Inge Øvre.

 

Mat og sosialt samvær

Ole Morten har vært fast gjest på Varmestua siden åpningen. Han forteller åpent om sitt forhold til stedet og hva det har betydd og betyr for ham.

– Til tider har Varmestua betydd veldig mye for meg. Når eneste mulighet for å få seg et måltid har vært å komme hit – eller å bli kjeltring … Den sosiale biten er også viktig. Selv om du har mat hjemme, er det ikke sikkert du orker å spise alene. Her er det alltid noen du kjenner, og vi prøver å ta vare på hverandre, sier han og fortsetter:

– På Varmestua blir jeg respektert, og her føler jeg meg som et menneske. Uten Varmestua hadde mange hatt en mye mer slitsom hverdag.

På bildet: Ole Morten, gjest på Varmestua

 

Steffan Rene sprer alltid godt humør på Varmestua
– Her kan vi kaste oss ut i dagen, i det koselige og sosiale samværet vi har her. Det å få et smil kan redde dagen din. Vi er veldig heldige som har Varmestua!, sier gjest på Varmestua Steffan Rene.

På bildet: gjest på Varmestua Steffan Rene. Her sammen med daglig leder av Plankebyen Frivilligsentral, Jorid Dalsegg Bertelsen.

 

Slik kan du støtte Varmestua

Bruk Vippsnr: 82140 eller gavekonto 3126.31.12868.
Merk gaven «Varmestua». Tusen hjertelig takk!

Ønsker du å gi av din tid, trenger vi også flere Tidgivere.
Ta kontakt med Jorid Dalsegg Bertelsen på telefon: 971 25 661.


På vei mot et bedre liv

Varmestua er ett av flere gatenære lavterskeltilbud for personer i aktiv rus, og er et viktig arbeid som gir økt livskvalitet til mange rusavhengige. Tilbudet forsøker å dekke målgruppens primærbehov som mat og klær, blant annet gjennom Prosjekt Vinterjakke som arrangeres hvert år. I tillegg ønsker vi, i økende grad, å bygge motivasjon til et rusfritt liv og hjelpe brukerne til å sette i gang tiltak for å løse rus- og rusrelaterte problemer.

Blå Kors har tro på mennesker, deres egenkraft og at alle har muligheter til et bedre liv. Det er derfor avgjørende å nå inn med så gode og tilpassede tilbud så tidlig som mulig. Å skape arenaer for mestring og mening, for nettverksbygging også mens personen fremdeles sliter med rusproblemer. Arenaer for aktiviteter tilrettelegger for gode samtaler som igjen øker muligheten for at den enkelte ønsker å ta sjansen på å fra et liv styrt av rus til et liv med økt rusmestring eller rusfrihet.

Derfor tilbyr vi aktiviteter for personer i aktiv rus. Tilbudet drives av tidgivere i Blå Kors og skal innføres på fast basis. Blå Kors ønsker å bruke Steg for Steg modellen for personer i aktiv rus.

Det er viktig å tydeliggjøre at Blå Kors Fredrikstad her bruker modellen til Steg for steg, hvilket betyr at det drives separat fra eksisterende Steg for steg for personer som har gjennomført behandling eller på annen måte blitt rusfrie.

På lik måte som ensomhet og utenforskap er den største risiko for rusfrihet for en tidligere rusavhengig er vil følelsen av kjedsomhet, tomhet og stigmatisering for personer i aktiv rus ikke kommer seg ut av det liv man egentlig ikke ønsker, Ved å ha aktiviteter å delta i, vill at disse følelsene og trangen reduseres. Hensikten er at målgruppen/gjestene gjennom gode opplevelser stimuleres til et ønske om å ville fortsette å delta i gode, sosiale aktiviteter sammen med mennesker både fra og utenfor rusmiljøet hvor rus ikke står i sentrum. Erfaringen viser at aktiviteter vil gjøre det lettere å bryte det faste rusmønsteret hos målgruppen/gjestene, og skal være et viktig steg på veien mot økt rusmestring og et liv ikke styrt av rus.


Invitert til Kongens bord

(Bilde: Faksimile Dagsavisen Østfold, 13.12.2017 / Demokraten 14.12.2017)

Blå Kors og flere andre frivillige og ideelle organisasjoner mottok i desember invitasjon om å ta med to brukere til å spise middag side om side med Kongen, Dronningen, Kronprinsen og Kronprinsessen. -Det takket vi selvfølgelig ja til, forteller virksomhetsleder Ole Alm ved Varmestua.

Både Demokraten og Dagsavisen Østfold møtte Anita og “Iver” før de reiste inn til Oslo. Da de kom til Oslo ble de møtt av Kongeparet og Kronprinsparet og fikk håndhilse på alle fire. “Iver” fikk sitte ved samme bord som Dronningen og fikk utdelt klemmer. – Det er sånn han er, sier Ole Alm. Han fikk klem av Märtha Louise da hun var på besøk på Varmestua. Etter tre klemmer sa dronningen klart fra at det ble for mye, sier Alm.

Du kan lese artikkelen i Dagsavisen her og Demokraten her.


Varmestua fikk julegave av Fagforbundet

I forrige uke fikk virksomhetsleder Ole Alm en hyggelig beskjed om at Fagforbundet Fredrikstad ville gi bort en gavesjekk til Varmestua og en til Kirkens Bymisjon Østfold. – Dette er veldig gledelig, sier Alm etter å ha mottatt sjekken. -Vi trenger pengene så vi kan gjøre litt mer for brukerne våre, forteller han.

De som kom for å overrekke sjekkene var leder i Fagforbundet Fredrikstad Lisbeth Kristiansen og nestleder Sigmund Karlsen. Avdelingsleder ved Café Britannia, Anne-Marie Kvarme mottok sjekken for Kirkens Bymisjon Østfold.

-Vi vet at både Varmestua og Kirkens Bymisjon gjør en veldig bra jobb. Derfor ønsker vi å gi dem en førjulsgave, sier Sigmund Karlsen.

Fagforbundet er LO’s største forbund og har over 350.000 medlemmer på landsbasis.


Varmestuas brukere på båttur i Hvalerskjærgården

Med fjorårets båttur friskt i minne, tok vi kontakt med Tidgiver Arne Børresen, for å høre om det var mulig og få til en båttur for brukerne på Varmestua i år også. Arne var ikke vanskelig å be og hadde veldig lyst til å bidra.

Fredag 11. august kl. 17 stod det 4 brukere og 2 Tidgivere klare på Evjekaia hvor Arne hentet oss i båten sin.

Turen gikk forbi Gamlebyen og utover til Kjøkøysund, og det ble en kjempefin båttur og ett friskt pust for brukerne på Varmestua. Arne hadde med seg sin trompet og spilte for oss, veldig hyggelig. Vi hadde med lapskaus, kaker og annet godt så kvelden ble fin på alle måter.

Tusen takk til Arne Børresen for en super båttur og for at du gir av din tid!