Åpenhetsloven

Åpenhetsloven som tredde i kraft 1. juli 2022, skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon. Innføringen av loven innebærer at alle bedrifter som omfattes av denne må gjennomføre kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene.


Kontaktskjema

Dersom du har spørsmål eller ønsker å vite hvordan Blå Kors Fredrikstad jobber med forvaltning av åpenhetsloven, kan du be om innsyn. Det gjør du ved å kontakte oss her og vi forplikter oss til å respondere på henvendelsen senest innen tre uker.