Her er en oversikt over Blå Kors foreningene i Østfold.

 

Fredrikstad Blå Kors forening

Stiftet 02.01.1907

Leder: Svein Høiden
Ombergvn. 41
1661 ROLVSØY

Tlf : 905 78 076

Gressvik Blå Kors forening

Stiftet 08.03.1907

Leder: Erik Nygaard
PA Gloslis vei 20
1654 SELLEBAKK

Tlf 69 34 71 67 / 908 60 054

Glemmen Blå Kors forening

Stiftet 16.05.1910

Leder: Asbjørg Ørebech
Lahellemovn 21c
1604 FREDRIKSTAD

Tlf 456 34 774

Stifterforeningene

Fredrikstad Blå Kors Forening ble stiftet den 2. januar 1907, som blåkorsforening nummer to i Norge. Siden kom det flere blåkorsforeninger: i Gressvik, Glemmen, Borge, Kråkerøy, og noe senere også Engelsviken Blå Kors Forening.

1967 besluttet de samarbeidende blåkorsforeningene å opprette en organisasjon som skulle ivareta planleggingen og drift av hjelpe- og behandlingstiltak i distriktet. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad var et faktum.

Les hele historien her.

Foreningene representerer et verdifullt sosialt samlingspunkt for mange mennesker. Og selv om foreningene ikke er direkte involvert i driften av virksomhetene i dag, fungerer de som gode støttespillere.

Blå Kors Kameratklubb Rakkestad

Stiftet 21.01.1983, drift fra 1979

Leder: Solveig Fosser
Jordalslyngen 38 B
1890 RAKKESTAD

Tlf 69 22 62 14 / 992 91 048

Foreningstreff

Fredrikstad Blå Kors Forening:
Treff 19. september på Varmestua, og starter kl 19.00.

Rakkestad KK
Treff 18. august på
Familiesenteret, kl. 18.30.

Gressvik Blå Kors forening
Treff 18. august på
Misjonshuset, kl. 19.00.

Glemmen Blå Kors forening
Treff 17. august kl. 11.30

Båttur 21. august, kl. 16.00 (fra Phønixbrygga)