Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad
Postboks 585
1612 Fredrikstad


Besøksadresse:
Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad
Telefon: 69 30 18 40