Felles for stiftelsens virksomheter, er formål om å bistå mennesker i sårbare livssituasjoner. Gjennom faglig gode tilbud gis omsorg og støtte, muligheter til økt livsmestring og bedret livskvalitet.

 

Barnas Stasjon

Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen 0-8 år, samt gravide.

Barnas Stasjon

Varmestua

Varmestua er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad – Et trygt og godt sted hvor en kan få et måltid mat. Stua er også en verdifull sosial arena.

Varmestua

Plankebyen Frivilligsentral

Frivilligsentralen formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet som ønsker å gi av sin tid til mennesker i sårbare livssituasjoner.

Plankebyen Frivilligsentral

Jobbkonsulentene

Jobbkonsulentene er en arbeids-
og inkluderingsbedrift som arrangerer arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV.

Jobbkonsulentene

Krise- og incestsenteret

Krisesenteret er et tilbud for personer utsatt for vold og trusler i nære relasjoner

Krise- og incestsenteret

Steg for Steg

Steg for steg retter seg mot personer som er eller nylig har avsluttet et behandlingsforløp og skal starte et rusfritt liv, eller personer som skal inn i behandling og som ønsker endring i eget liv.

Steg for Steg

Ilaveien Bosenter

Ilaveien Bosenter er et botilbud for mennesker med rus- og psykiatriproblematikk som sogner til Fredrikstad kommune.

Ilaveien Bosenter

Kulåssenteret

Kulåssenteret er et botilbud for mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykosiosial problematikk.

Kulåssenteret

Seiersborg videregående skole AS

Seiersborg videregående skole er et heleid datterselskap. Skolen tilbyr tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Seiersborg videregående skole