Felles for stiftelsens virksomheter, er formål om å bistå mennesker i sårbare livssituasjoner. Gjennom faglig gode tilbud gis omsorg og støtte, muligheter til økt livsmestring og bedret livskvalitet.

 

barnas stasjon

Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen 0-12 år, samt gravide.

barnas stasjon

Blå Kors Frivilligsentral, Fredrikstad

Frivilligsentralen formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet som ønsker å gi av sin tid til mennesker i sårbare livssituasjoner.

Blå Kors Frivilligsentral

Kulåssenteret

Kulåssenteret er et botilbud for mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykosiosial problematikk.

Kulåssenteret

Seiersborg videregående skole AS

Seiersborg videregående skole er et heleid datterselskap. Skolen ligger i Fredrikstad og tilbyr tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Seiersborg videregående skole

krisesenter, Halden

Krisesenteret er et tilbud for personer utsatt for vold og trusler i nære relasjoner. Senteret drives på oppdrag for Halden kommune og startet høsten 2022.

krisesenter

Varmestua

Varmestua er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad – Et trygt og godt sted hvor en kan få et måltid mat. Stua er også en verdifull sosial arena.

Varmestua

arbeid og inkludering

Blå Kors arbeid og inkludering er en arbeids- og inkluderingsbedrift med avdelinger i Sarpsborg og Fredrikstad som arrangerer arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV.

Arbeid og inkludering, Fredrikstad og Sarpsborg

Seiersborg videregående skole Follo AS

Seiersborg videregående skole Follo er et heleid datterselskap. Skolen ligger i Ås og startet opp skoleåret 2022/23. Skolen tilbyr tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Seiersborg videregående skole Follo

krise- og incestsenter, Fredrikstad

Krisesenteret er et tilbud for personer utsatt for vold og trusler i nære relasjoner. Incestsenteret er et tilbud til voksne kvinner og menn utsatt for incest og seksuelle overgrep.

krise- og incestsenter

Ilaveien Bosenter

Ilaveien Bosenter er et botilbud for mennesker med rus- og psykiatriproblematikk som sogner til Fredrikstad kommune.

Ilaveien Bosenter

steg for steg

Steg for steg retter seg mot personer som er eller nylig har avsluttet et behandlingsforløp og skal starte et rusfritt liv, eller personer som skal inn i behandling og som ønsker endring i eget liv.

Steg for Steg