Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.