Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av de større blåkorstiltak på landsplan.

 
 

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet – med en over 100-årig historie – og er et av de større blåkorstiltak på landsplan. Den omfatter bl.a. 9 forskjellige hovedvirksomheter, inklusive skolevirksomheten som er organisert som eget, heleid datterselskap av stiftelsen – Seiersborg videregående skole AS. Dette representerte ved årsskiftet nesten 400 omsorgs-/botrenings-, arbeidsmarkedstiltak, trenings- og skoleplasser – i tillegg til Varmestua i Fredrikstad (med rundt 50 av våre totalt over 230 Tidgivere/frivillige medarbeidere). Gjennom stiftelsens virksomheter var 156 ansatte – fordelt på vel 119 årsverk – sysselsatt ved årsskiftet.

Stiftelsens første virksomheter hadde sitt utgangspunkt i ren rusomsorg, men en stadig endring i samfunnet og en stadig utvikling av våre tilbud – og «nye skudd på stammen» – har ført til flere virksomheter med et utvidet arbeidsområde – med fokus på å bistå mennesker til et bedre liv. Siste virksomhet Steg for Steg ble etablert 01.01.2019.