Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening.

Image

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er en diakonal virksomhet - med en over 100-årig historie - og er et av de større blåkorstiltak på landsplan. Den omfatter 11 forskjellige virksomheter innenfor områdene Barn, ungdom og familie, Frivillighet og inkludering, Bolig og livsmestring, Arbeid og hverdagskompetanse og Videregående skoler, som er heleide datterselskaper. Gjennom arbeidet bidrar vi til at mennesker i sårbare livssituasjoner opplever økt livskvalitet og mestring. Som et viktig supplement og en merverdi i våre tjenester har vi omtrent 180 frivillige, det vi i Blå Kors kaller tidgivere. Det frivillige engasjementet gir oss også muligheten til å søke om midler til aktiviteter og prosjekter utover det som ligger i avtalen med våre samarbeidspartnere.

Stiftelsens første virksomheter hadde sitt utgangspunkt i ren rusomsorg, men en stadig endring i samfunnet og en stadig utvikling av våre tilbud – og «nye skudd på stammen» – har ført til flere virksomheter med et utvidet arbeidsområde – med fokus på "I sentrum står et menneske".