Her er en oversikt over Blå Kors foreningene i Østfold.

 

Fredrikstad Blå Kors forening

Stiftet 01.01.2023

Leder: Svein Høiden
Ombergvn. 41
1661 ROLVSØY

Tlf : 905 78 076

Stifterforeningene

Fredrikstad Blå Kors Forening ble stiftet den 2. januar 1907, som blåkorsforening nummer to i Norge. Siden kom det flere blåkorsforeninger: i Gressvik, Glemmen, Borge, Kråkerøy, og noe senere også Engelsviken Blå Kors Forening.

1967 besluttet de samarbeidende blåkorsforeningene å opprette en organisasjon som skulle ivareta planleggingen og drift av hjelpe- og behandlingstiltak i distriktet. Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad var et faktum.

Les hele historien her.

Foreningene representerer et verdifullt sosialt samlingspunkt for mange mennesker. Og selv om foreningene ikke er direkte involvert i driften av virksomhetene i dag, fungerer de som gode støttespillere.

Blå Kors Kameratklubb Rakkestad

Stiftet 21.01.1983, drift fra 1979

Leder: Solveig Fosser
Jordalslyngen 38 B
1890 RAKKESTAD

Tlf 69 22 62 14 / 992 91 048