Her finner du eksempler på hvordan du kan bidra med din tid.

 

Tidgiver på Varmestua

Varmestua er et viktig møtested for rusavhengige i Fredrikstad. Den har åpent mandag til fredag 10 til 13 og 17 til 19, samt lørdager fra 11 til 13. Her kan du som tidgiver enten være med å forberede/servere mat, og/eller bidra i aktivitetstilbudet.

For mer informasjon, se her:

Tidgiver på Kulåssenteret

Tidgivere på Kulås har arrangementer hver torsdag.

Tidgiver på Barnas Stasjon

Barnas Stasjon tilbyr støttende og styrkende aktiviteter til familier i sårbare livssituasjoner. Som Tidgiver bidrar ditt arbeid til å styrke barnas oppvekstvilkår. Her kan du som Tidgiver være bidra på ulike aktiviteter etc.

For mer informasjon, se her:


Tidgiver på Ilaveien Bosenter

Ilaveien Bosenter er et botilbud for rusavhengige i Fredrikstad. Tidgivere bidrar her på aktiviteter for beboerne.Prosjekt vinterjakke

Tidgiverne Cecilie Schibsted Eriksen og Marita Granholt tok i 2012 kontakt med Blå Kors Fredrikstad, da de ønsket å starte en innsamlingsaksjon, for å samle inn klær til mennesker i sårbare livssituasjoner.Tidgiver på Krise- og incestsenteret

Krise- og incestsenteret er et døgntilbud for personer som har opplevd vold og trusler i nære relasjoner, incest eller andre seksuelle overgrep. Tidgivere bidrar her med praktiske gjøremål, eksempelvis i forbindelse med flytting.

For mer informasjon, se:

Tidgiver: KIS Velkommen hjem