Flyttet fra Greåker til Sarpsborg sentrum

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift som har som målsetting å inkludere flere mennesker i arbeidslivet.
Jobbkonsulentene har hatt en positiv vekst, og blir regnet for å være en viktig AFT-leverandør i Sarpsborg. «Etter rundt 15 år i Folkets Hus på Greåker er det nå riktig å flytte til et mer sentralt lokale,» sier Lars Fr. Gundersen som er metodeveileder og jobbkonsulent. «Her et steinkast unna torget og gågata er vi mer tilgjengelige.» Jobbkonsulentene har fått plass i 2. etasje i Torggata 12.

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift og en del av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Målet er å inkludere flere mennesker i arbeidslivet og arrangerer arbeidsrettede tiltak i Fredrikstad og Sarpsborg etter avtale med NAV. Dette gir et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne, for å styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid.

Høy sysselsettingsgrad er viktig for alle kommuner og for Norge. Og arbeid er viktig for god helse. Det kan være ulike årsaker til at man havner utenfor arbeidslivet. Ofte er det helsemessige utfordringer, men det kan også være sosiale forhold og sårbare livssituasjoner. Det kan være helseplager som gjør eksisterende jobb umulig. Det kan være plutselig, alvorlig sykdom, eller det kan være dropouts fra skole.

Et hull i CVen gjør det krevende å komme tilbake i jobb. Arbeidsmarkedet er tøft. Det er mange søkere, og mange små og mellomstore bedrifter ansetter gjennom egne nettverk. «Jobbsøkerne som kommer til oss er mellom 17 og 60 år,» forteller Lars. Det er omtrent like mange kvinner som menn, ulike nasjonaliteter og forskjellige historier og bakgrunn for hvorfor de kommer. Felles for dem er at alle har fått godkjent tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT) hos NAV. «Når de kommer til oss tar vi oss god tid til å bli kjent med den enkelte og forstå deres behov og ønsker,» sier han. «Målet er alltid å få til en god jobbmatch for både jobbsøker og arbeidsgiver. Får vi til det er det større sannsynlighet for at personen blir værende i jobb også etter at vi avslutter samarbeidet.»

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. «Det er viktig å ha tid til å jobbe med den enkelte, og vi jobber grundig med både avklaring, opplæring, arbeidstrening og formidling til jobb/utdanning,» forteller Lars.

«Som en del av en ideell stiftelse har vi et sterkt verdigrunnlag og menneskefokus,» forteller Atle Engsmyr som er virksomhetsleder for Jobbkonsulentene. «Det kommer tydelig fram i vårt møte med jobbsøkerne.»

«Vi har et godt samarbeid med næringslivet i Sarpsborg og Nedre Glomma regionen, og de er en viktig medspiller, sier Atle og legger til: «Ved å lokalisere oss i sentrum håper vi å bli enda mer synlige for arbeidsgivere i Sarpsborg. Sammen kan vi bidra til å øke sysselsettingen i regionen. Det å inkludere mennesker en vanligvis ikke ville vurdert som en medarbeider, kan også by på fantastiske overraskelser,» avslutter han.


Med hjerte, kunnskap og kraft…

Deltagere får veiledningssamtaler, bistand til å kartlegge muligheter og hjelp til å finne veien inn i arbeidslivet, eventuelt veien tilbake til et arbeidsforhold. Virksomheten driver to gjenbruksbutikker, ett vaskeri, en transportavdeling og båten Ny-Vigra III som ledd i attføringsarbeidet. Her kan deltagere prøve ut sin arbeidsevne i trygge omgivelser med god oppfølging.

Jobbkonsulentene ble etablert i 1978. Gjennom snart 40 år har virksomheten hjulpet mennesker på deres vei mot jobb. Jobbkonsulentene jobber på oppdrag fra NAV og deltagerne som søkes inn hos Jobbkonsulentene har ulik bakgrunn og ulike behov. Noen har lang erfaring fra arbeidslivet, men står på grunn av sykdom helt eller delvis utenfor, mens andre har liten eller ingen arbeidserfaring. Noen føler seg klar for jobb og står i en jobbsøkerprosess, mens andre trenger bistand til kartlegging av egne ressurser og muligheter.

Tilbudet tilpasses den enkeltes behov
Når deltagere kommer til Jobbkonsulentene får de en jobbkonsulent som bistår dem gjennom hele tiltaksperioden. I en-til-en samtaler jobber de med å kartlegge ressurser og ferdigheter, og sammen setter de en aktivitetsplan tilpasset den enkelte. For deltagere som er i behov av bistand til å kartlegge egen arbeidskapasistet, og/eller i behov av arbeidsutprøving/arbeidstrening legges det en plan for dette. Jobbkonsulentene samarbeider med en rekke forskjellige bedrifter og organisasjoner, samt egne butikker/avdelinger.

Tilrettelegger, følger opp og støtter underveis
Det å stå utenfor arbeidslivet er for mange svært vanskelig. Avhengig av hvor lenge man har stått uten jobb, og omstendighetene rundt, er det å skulle begynne å jobbe ofte en utfordring. Man har kanskje behov for tilrettelegging og trenger mer tid enn andre til å sette seg inn i rutiner og til å tilpasse seg, og mange er også usikre på om de vil klare å stå i jobben. Jobbkonsulentene bistår i denne prosessen, gir støtte og oppfølging.

Arbeidsutprøving/arbeidstrening
Utfra den enkelte deltagers behov og ønsker iverksettes tiltak og det søkes etter en bedrift/organisasjon hvor den enkelte kan bidra med sine ressurser innenfor kravene bedriften stiller. Det gjøres kartegging ifht hva som skal til for at den enkelte skal kunne stå i jobben. Det vurderes også om det kan være hensiktsmessig med en kartlegging/arbeidstreing ved en av Jobbkonsulentenes butikker/avdelinger. Her vil deltageren få en trygg start med god oppfølging, og vil kunne prøve ut egen arbeidskapasitet og egne ressurser.

Butikkene/avdelingene ledes av arbeidsveiledere med lang erfaring med å legge til rette for og følge opp deltagere. Her er det fokus på at hver enkelt skal bli sett og føle at han/hun mestrer arbeidsoppgavene. Hanne Dahlin, arbeidsveileder ved Tante Blå gjenbruk (Fredrikstad), har vært ansatt siden 1987 og forteller at det er like viktig i dag som det var for 20 år siden å ha med seg hjertet i jobben, se den enkelte og tilrettelegge utfra behov:
– Vi er opptatt av at alle skal ha det bra, at alle skal trives og føle at de mestrer oppgavene. Det gjør noe med motivasjonen og lysten til å prøve nye oppgaver, sier Dahlin. Hun jobber sammen med arbeidsveileder Ronny Lorentzen. Gjennom mestringsopplevelser motiveres også den enkelte til å være aktiv og deltakende i sin attføringsprosess.

Verdien av å føle seg inkludert
Ved vaskeriet jobber faste ansatte og deltagere skulder-ved-skulder. Alle er en del av et team. – Vi jobber sammen og vi spiser lunsj sammen. Vi er opptatt av at alle skal føle seg inkludert og trives, sier arbeidsveileder Ingebjørg Madshaven. – Det at vi jobber så nært hverandre gjør jo at vi snakker mye sammen og kan bli kjent med hverandre på en annen måte.

Arbeidsveileder Cathrine Hildre, som også jobber ved vaskeriet, legger til at når man jobber slik blir det også lettere å legge merke til om noen ikke har det bra.
– Hvis man ser at noen er nedfor så har vi mulighet til å ta de til side og snakke med de. Den muligheten har man kanskje ikke ute i en ordinær bedrift.

Verdien av å bli sett og få støtte underveis
Noen mennesker trenger lengre tid enn andre til å reetablere seg i arbeidslivet. For mennesker som har hatt utfordringer som gjør at en ikke har kommet inn på arbeidsmarkedet kan det ta ennå lengre tid. Viktig er det at hver og en får tilpasset sitt løp ut fra behov. – Det å bli sett det er viktig for alle mennesker, sier arbeidsveileder Finn-Erik Johannessen som jobber ved Transportavdeling. – For deltagere som trenger tettere oppfølgingen passer det fint hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsoppgaver og tilpasser underveis. Og vi tar oss tid, sier Johannessen.

Øvrige arbeidsveiledere ved Jobbkonsulentene er Terje Næshagen og Bjørn Simonsen ved Tante Blå gjenbruk Sarpsborg, arbeidsveileder Desiree Lillehjem, samt arbeidsveilederne Lasse Tvete og Knut Birger Nilsen ved Ny-Vigra III.


Jobbkonsulentene bistår mennesker på vei ut i arbeidslivet

Jobbkonsulentene er en arbeids- og inkluderingsbedrift som bistår mennesker som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Noen av dem som kommer til Jobbkonsulentene er usikre på hva de kan bidra med og trenger å få kartlagt egne ressurser og interesser, mens andre trenger noen som bistår og støtter i jobbsøkerprosessen. Felles for alle er at de får en jobbkonsulent som følger dem i hele tiltaksperioden og som legger til rette for den enkeltes behov og ønsker. En av jobbkonsulentene er Bente Nygård. Med stort engasjement utøver hun sin rolle og gleden er stor hver gang deltagere oppnår målene de har satt seg. En deltager som gjorde spesielt inntrykk var Mohamed Haj Taieb. Han fikk fast jobb kun få uker etter at han kom til Bente.

Jeg møter Mohamed på Coop Prix hvor han jobber som butikkmedarbeider. Vi har avtalt tiden på forhånd for å ta en prat i pausen hans. Han viser meg inn på pauserommet og byr på en kopp kaffe. Han smiler. Jeg sier til ham at jeg skal hilse fra Bente.
-Du må hilse tilbake, sier Mohamed.

Det ser ut som du trives godt. Er det lenge siden du begynte her, spør jeg og tar en slurk av kaffen.
– Jeg startet her i praksis. Etter en måned med praksis fikk jeg spørsmål om jeg ville bli lengre. Så fikk jeg tilbud om 50% fast jobb og nå har jeg 80% fast jobb. Jeg har også mulighet til 100%. Jeg må bare lære meg Posten først, sier Mohamed uten stopp. -Jeg trives veldig godt. Jeg liker å jobbe. Jeg gir 100% hver dag, og jeg kommer aldri for sent.

Mohamed forteller at han lærte mye av sin far om arbeid. Om punktlighet. Om å stå på, rydde og gjøre det pent. Om å smile til kunder og hjelpe kundene. Hans far drev en liten skofabrikk hvor Mohamed allerede som 13-åring hjalp til. Mohamed forteller at han også har 10 års erfaring fra en fotoforretning i Tunis, og forteller at han også der lærte mye. – Du må ha respekt og kunne takle stress, sier han.

Bente skrøt veldig av deg. Hun fortalte meg at du fant jobben. Kan du si litt om det?
– Bente hjalp meg mye. Allerede første gang jeg møtte henne sa hun til meg at jeg kom til å få jobb. Hun oppmuntret meg og støttet meg. Da jeg så den nye butikken spurte jeg Bente om jeg kunne ta kontakt, og hun sa det måtte jeg gjøre. Så jeg gikk og fikk møte.
Daglig leder i butikken var positiv og opptatt av at Mohamed skulle lykkes. Hun støttet også, og la til rette for fast stilling.

Du har nådd målet ditt. Har du tips til andre som søker etter jobb?
Er du i en situasjon hvor du får tilbud om praksis – grip den. Du må ta deg tid til å lære og være villig til å lære. Også gi 100% og komme til tiden, sier Mohamed og gjør seg klar til å returnere til arbeidsoppgavene sine. Jeg takker for at vi fikk tatt en prat og Mohamed viser veien ut igjen.

Bente om Mohamed:
– Mohamed er ett av de mest positive menneskene jeg noen gang har møtt. Allerede etter vår første samtale tenkte jeg at den arbeidsgiveren som ansetter ham er heldig! Min oppgave, som jobbkonsulent, ble å støtte ham, og trygge ham på hans vei mot jobb. Mohamed er veldig selvstendig og jobbet aktivt i sin jobbsøkerprosess. Dette resulterte i arbeidspraksis og nå i jobb, sier Bente, som tydelig er imponert over hans prestasjoner.


Fra arbeidsledig til ansatt – en solskinnshistorie

Thoresen hadde vært aktiv jobbsøker lenge da han i september i fjor fikk en mulighet til å presentere seg på lageret til Europris på Øra. Sammen med Inger Johanne Jensen fra Jobbkonsulentene forberedte de seg godt, og dro for å møte ansvarlig ved Varemottaket, Magnus Nilsen. Der fikk de en omvisning på lageret og Glenn fikk muligheten til å vise seg frem i avdelingen.– Glenn var arbeidsvillig, blid og positiv fra dag èn! Han sto på, og viste et tydelig ønske om jobb, sier Nilsen om sitt førsteinntrykk av Glenn. – Han hadde en god innstilling til jobben.

Tilbudt vikarjobb i plukk-avdelingen
Glenn fortsatte å gjøre en fin innsats, og utrykte stadig et ønske om å få en fast jobb. – Jeg var veldig gira på å få meg jobb der, og jobbet hardt for å vise det, sier Glenn med stor iver. Han hadde et stort ønske om å bli uavhengig av Nav, og å klare seg selv. Dette la alle merke til, og det var mange som jobbet for å få ham ansatt. Med god oppfølging fra Jobbkonsulentene, Personalhuset ved Roar Johansen og Nav, og et godt samarbeid mellom alle parter, resulterte det i at Europris tilbød Glenn et vikariat på 6 måneder i plukkavdelingen. – Det var en god prosess hvor alle la godviljen til, med god oppfølging og godt samarbeid, sier Eivind Pettersen, avdelingsleder Inngående varestrøm. Ansvarlig leder ved avdelingen Plukk, Ketil Eriksen, legger til at Glenn alltid møtte til tiden og at han stilte opp ekstra når det var behov for det. – Dette, og at han passet godt inn i miljøet, var svært viktig, sier Eriksen.

Samfunnsbevisst rekruttering
Direktør for sentrallageret, Jan Eilef Tomasi Engen, forteller at bedriften har fokus på inkludering og tilrettelegging, og beskriver prosessen med å få Glenn med på laget som ideell: – Her har det vært et godt samarbeid hele veien. – Vi har 160 fast ansatte her, og 20-30 vikarer i alderen 18-19 og helt opp til 72 år. Hele 15 nasjonaliteter er representert hos oss, forteller Engen.

Til syvende og sist var det Glenns stå-på-vilje, og hans innstilling til jobb, som var avgjørende, sier Nilsen og legger til: – Det er hans egen fortjeneste at han er her i dag.

Tilbud om fast jobb
Glenn fortsatte å stå på, og stabling av pallene gikk bedre og bedre. I september kom gladmeldingen: Glenn fikk tilbud om fast jobb! Glenn ser nå lyst på fremtiden. Han sparer for å kjøpe seg leilighet, og har planer om å ta utdannelsen Logistikkoperatør så snart muligheten byr seg. – Jeg har det helt suverent nå, sier han og legger til: – De kaller det en solskinnshistorie, og det er det virkelig!


Du får ikke noe gratis. Du må jobbe for det!

Vi møter Dørum utenfor produksjonsbedriften Gyproc på Øra. Han er akkurat ferdig med skiftet sitt, fremdeles i arbeidsklær og verneutstyr. Flere av hans kollegaer sitter og snakker sammen. Praten går lett og det ser ut til å være en sammensveiset gjeng. Dørum er en av dem.

Startet i arbeidspraksis
Første gang Oskar kom til Gyproc var i juni 2015. Gyproc hadde akkurat skrevet Ringer i vannet avtale med Jobbkonsulentene og ønsket nå å tilby arbeidstrening/arbeidspraksis til arbeidsledige som trengte erfaring for å styrke sine muligheter for deltakelse i arbeidslivet. Dørum fikk tilbud om arbeidspraksis i produksjonen, og takket ja.

– Jeg var i utgangspunktet på utkikk etter jobb, og ikke praksis, men tenkte det var en mulighet som kanskje kunne lede til noe mer, sier Dørum som da var i arbeidsrettet tiltak hos Jobbkonsulentene, via NAV. Dørum var positivt innstilt. Det ble skrevet arbeidspraksisavtale, og avtalt dato for oppstart.

Følte seg inkludert fra dag èn
Dørum beskriver den første tiden hos Gyproc som svært god. Ikke bare hadde han fått en mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og erfaring, men han opplevde også å bli godt tatt i mot av de ansatte.

– Jeg følte meg velkommen fra dag èn. Alle på skiftet tok godt imot meg, og det var mye humor. Til tross for at jeg var i en arbeidspraksis ble jeg behandlet som en av de ansatte og fikk gradvis flere oppgaver og mer ansvar, sier Dørum som jobbet hardt for å vise seg verdig ansvaret.

Gyproc var IA-bedrift og hadde fokus på inkludering. De la til rette for Dørum og ga god opplæring. Dørum fikk også en ”fadder” som fulgte opp litt ekstra.

– Måten jeg ble tatt imot på gjorde at jeg så frem til å gå på jobb, sier Dørum og legger til at han ønsket å gjøre en god jobb i håp om at det skulle lede til jobb. Arbeidspraksisen var satt til tre måneder.

Bodde i telt
Midtveis i arbeidspraksisen støtte Dørum på en del utfordringer privat. I påvente av en løsning bodde han i et telt utenfor byen, men til tross for dette gikk han på jobb hver dag.
– Det var en vanskelig periode. Jeg er glad jeg hadde arbeidspraksisen på Gyproc da. Det var deilig å komme dit. Der var det ingen som så ned på meg eller behandlet meg annerledes. Det hjalp meg å glemme situasjonen jeg var i, sier Dørum som beskriver seg selv som en som ikke gir opp så lett. – Man har alt å vinne på å stå på. Ingenting kommer gratis, du må jobbe for det, sier Oskar med et smil.

Oppfølging og støtte
Dørums jobbkonsulent støttet underveis. De hadde jevnlige møter hvor fokuset var på mulighetene og ikke utfordringene. Produksjonssjefen ved Gyproc var også en god støtte. Han la tydelige føringer for hva som skulle til for å styrke Dørums muligheter for jobb – både overfor Dørum selv, overfor tiltaksbedriften og overfor NAV. En forlenget arbeidspraksisperiode var ett av tiltakene som ble iverksatt. Dørum fikk da muligheten til å lære mer og til å vise sitt engasjement på jobben.

Ekstravakter/vikaroppdrag
Dørum jobbet hardt. Han sto på og viste stor arbeidskapasitet. Det han manglet av utdannelse/erfaring tok han igjen på utholdenhet og engasjement. Da det nærmet seg slutten på arbeidspraksisperioden ble han oppfordret til å registrere seg hos bemanningsbyrået BackUp som Gyproc benyttet. Det ledet til betalte ekstravakter parallelt i arbeidspraksisperioden.

Ny tiltaksarrangør
Etter endt tiltaksperiode hos Jobbkonsulentene fikk Dørum plass hos Din Utvikling. Der fikk han videre oppfølging. Det ble lagt en konkret plan for videre periode og fokuset var jobb.
– Karriererådgiveren min hos Din Utvikling var frempå. Han hang på NAV og på Gyproc. Vi har enda oppfølgingsamtaler. Litt hvordan det går, hvordan du trives, hvordan er økonomien.

Tilbud om fast stilling og fremdriftsplaner
Like før påske kom gladnyheten. Dørum ble tilbudt fast stilling og var ikke sen om å takke ja. Dette hadde han jobbet hardt for.

– Nå skal fortsette på Gyproc, ta fagbrevet. Også skal jeg bruke fritiden med samboer’n og ungene. Jeg har videre som mål å bli ferdig med gjeld og å spare til leilighet, avslutter Oskar med håp i stemmen.