Fagfrokost om hverdagskompetanse

Etter mange år som rusavhengig oppleves det som utfordrende å komme tilbake til det vanlige livet. Noen kjenner kanskje ikke til det vanlige livet heller. Det å bli rusfri er bare starten på denne prosessen. En prosess som man må erkjenne at tar tid.

 
  
 

Tirsdag 15. oktober arrangerte Blå Kors Fredrikstad gratis fagfrokost på Litteraturhuset med omtrent 60 deltakere. Tematikken «Ganske vanlig kan være ganske vanskelig» var den røde tråden, noe også ordfører Jon-Ivar Nygård understreket i sin innledning. Ketil Bråthen, forsker fra Fafo, presenterte rapporten Bedre Livsmestring og sosial inkludering, som er et følgeforskningsarbeid på Blå Kors-tiltakene Steg for Steg og gatenære tiltak, som Varmestua i Fredrikstad. På fagfrokosten fikk vi presentert den første rapporten fra følgeevalueringen som skal pågå fram til 2020. Rapporten påpeker hvor viktig hverdagskompetanse og selvtillit er for å overkomme rusproblemer. Ensomhet, manglende sosial inkludering og manglende støtte til å mestre hverdagslivet er store utfordringer.

Dette ble også tydelig belyst av Boo, som er deltaker i Steg for Steg i Fredrikstad. Han var med på «sofa-praten» sammen med Anders Leinebø, som er nasjonal leder i Blå Kors Steg for Steg, virksomhetsleder for Steg for Steg Fredrikstad Selma Huth, samt Ketil Bråthen og Marita, som er Tidgiver. Boo har strevd med rusmestring og å takle det «vanlige» livet i 19 år. Gjennom Steg for Steg har han fått Marita som Tidgiver, og hun har vært et viktig bidrag til å gradvis bygge opp hverdagsmestringen og selvtilliten. For når man har levd så lenge som en rusavhengige og bare stått på utsiden og sett inn på det «vanlige» livet, så er det mange ting vi andre tar for gitt som oppleves som veldig vanskelig. Til tider også helt umulig. «Nettopp derfor trenger vi frivillige, eller Tidgivere, som vi i Blå Kors kaller det,» sier Selma Huth. «Vi trenger mennesker som ikke nødvendigvis er fagpersoner, men som er medmennesker som kan gi tid og støtte til å håndtere hverdagen.» Marita har alltid hatt en motivasjon for å hjelpe andre, og som Tidgiver i Steg for Steg får hun gjøre nettopp det. «Jeg har blant annet vært med Boo for å handle klær og mat», forteller Marita. «Det er jo ikke et stort bidrag for meg. Men det å kunne hjelpe han med gjøremål som han synes er vanskelig gir meg masse tilbake».

Tid framstår som en sentral dimensjon i rapporten til Fafo. Tilbudene til Blå Kors oppleves som å ha mer tid enn de ordinære helse- og velferdstjenestene: tid til å se den enkelte, tid til å skape en relasjon, tid til oppfølging – men også tid i form av respekt for at endring tar tid. Ved å benytte seg av Tidgivere har tiltakene i Blå Kors ekstra tid, som kan supplere de offentlige tjenestetilbudene.