God påske

Vi ønsker dere en riktig god påske. Helt noe annet enn hva vi kunne forestille oss for en måned siden. Smil på god avstand, ring til noen som blir glad for det og stopp opp å få med deg våren.

 
  
 

Dugnadsarbeidet fortsetter, men det vil være en gradvis oppmykning av noen av tiltakene etter påske.

Fra 13. mars har i all hovedsak alle dag/ettermiddagstilbudene våre blitt drevet alternativt. Det vil si at vi holder kontakt med «brukerne» våre, gir veiledning, lytter, bistår, minner om forebyggende smitteverntiltak – oftest ved hjelp av telefon eller Teams/Skype, og noen ganger fysisk, utendørs med anbefalt avstand.  Varmestua og Fredrikstad kommune samarbeider og er ute med bil for å levere mat, hygieneartikler, brukerutstyr og smittevernråd. I tillegg til oppfølging av brukere på alternative måter, pågår det både ryddearbeid og «shining» i noen av lokalene våre, slik at det skal bli ekstra hyggelig å komme tilbake når hverdagen er tilbake til normalen igjen. På våre tre døgninstitusjoner er det det fortsatt åpent, men det tilbys alternativ oppfølging.

Denne krisen har gjort at vi har måtte tenke annerledes og innovativt. Vi har blitt mer digitale og vi treffes på andre måter. Ansatte har måtte sette seg inn i nye rutiner og endringer i arbeidsplaner. Og selv om det har vært utfordrende og til tider krevende, har alle ansatte løst den nye arbeidshverdagen med stor positivitet, engasjement og fleksibilitet. Samarbeidet med kommunene fungerer også svært godt og vi finner løsninger i fellesskap og har tett dialog.

Vi skal fortsatt være med på nasjonaldugnaden. Og som det står på Facebook-siden til Barne- og familiedepartementet:

HOLD UT – DUGNADEN VIRKER!
Med felles innsats tar vi hverdagen tilbake
GOD PÅSKE!