Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad tar samfunnsansvar – Miljøfyrtårn

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad jobber kontinuerlig med å vise samfunnsansvar, vi ønsker å bli mer miljøbevisste og å være en positiv bidragsyter i miljøarbeidet. For å dokumentere dette jobbes det etter Stiftelsen Miljøfyrtårn sine miljøkrav.

 
  
 

Dette innebærer blant annet at vi har fokus på:
• tiltak for et bedre arbeidsmiljø
• avfallsreduserende tiltak
• energisparende tiltak
• miljøvennlige produkter ved innkjøp

Følgende virksomheter er sertifisert:
Fellesadministrasjonen
Jobbkonsulentene
Krise- og incestsenteret
Ilaveien Bosenter
Kulåssenteret
Barnas Stasjon

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn
«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.»

Les mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no.