Være til stede

Veldig brått havnet samfunnet og den enkelte av oss i en unntakstilstand. For de fleste er hverdagsrytmen endret. Viktige møteplasser og fellesskap er midlertidig borte både for barn, ungdom og voksne.

 
 



 
 

«Blå Kors Fredrikstad er selvfølgelig med og bidrar i den store nasjonale dugnaden for å stoppe Koronaviruset», sier administrerende direktør Ingunn K. Skaara. «Men, det er med tungt hjerte vi har måttet endre og redusere tjenestene til de menneskene vi er til for.»

På Barnas Stasjon har de måtte utsette gruppetilbud og måltider med mer enn en familie. «Vi har samtaler og veiledning over telefon. De som har telefonangst etc. har vi møtt til samtale på gåtur med god avstand», forteller virksomhetsleder Hege Stormorken. «Vi har tatt kontakt med alle familier hos oss og informert om hvilken hjelp de kan få hos oss. Det har blant annet vært behov for aktivitets-leker og henting av medisiner for familier i karantene.»

Også Varmestua i Farmannsgate har måttet stenge dørene for sine gjester for å minske faren for smittespredning. De ansatte har tatt ringerunden til gjestene for å høre hvordan det er med dem og om det er noe Varmestua kan bidra med. Oppfølgingssamtaler blir også gjennomført på telefon. «Vi ønsker også å minne på råd og anbefalinger fra helsemyndighetene og viktigheten av å følge disse», sier Ingunn. Helsedirektoratet har kommet med konkrete anbefalinger for å ivareta mennesker med rus- og psykiske lidelser. Disse blir fulgt opp ute på virksomhetene som har tilbud til denne målgruppen.

Det er over 200 Tidgivere i Blå Kors Fredrikstad. Mennesker som bidrar med tid – frivillig innsats. «Mange av dem ønsker sterkt å bidra i denne unntakstilstanden vi nå er midt oppi,» forteller daglig leder i Plankebyen Frivilligsentral, Jorid D. Bertelsen. «Her ønsker vi å bidra der det er behov, og vi har blant annet henvendt oss til Fredrikstad kommune.»

Kong Harald snakket om ensomhet i sin tale til folket søndag kveld. «Vi vet at mennesker i den situasjonen vi er i nå, kjenner på både ensomhet og frykt, og vi vet at relasjoner blir utfordret», sier Ingunn K. Skaara. Det finnes heldigvis gode muligheter for å kommunisere digitalt. «Vi kan ikke ha den gode samtalen rundt bordet eller gi den varme klemmen, men vi gjør det vi kan for å være til stede, skape trygghet og gi omsorg på andre måter. «Med hjerte, kunnskap og kraft skal vi fortsatt være tilstede og finne gode og kreative løsninger for å ivareta våre gjester, beboere, elever og jobbsøkere», avslutter Ingunn.