Vil du bli Tidgiver?

VI trenger flere frivillige - det som vi i Blå Kors kaller TIdgivere. Vi ser etter varme medmennesker som ønsker å engasjere seg i sosialt arbeid. Tilbake får du takknemlighet, smil og latter og hyggelige bekjentskaper.

 
  
 

I Blå Kors Fredrikstad har vi ca 200 Tidgivere som hver dag bidrar til at sårbare mennesker skal oppleve mestring og mening. Frivillige og ildsjeler har i over 100 år vært en viktig del av Blå Kors sitt samfunnsoppdrag.

Nå trenger vi Tidgivere til mange av våre virksomheter:
– Kulåssenteret – botilbud for mennesker i aktiv rus. Sarpsborg. Vi søker deg som vil gjøre aktiviteter sammen med beboerne. Gå på kino, lage felles middag på stua, gå en tur i byen osv. Vi leter også etter noen som kan bidra med det praktiske rundt julemiddagen.
– Ilaveien Bosenter – botilbud for mennesker i aktiv rus i Fredrikstad. Vi søker deg som kan trene (bosenteret her eget treningsrom) sammen med beboere, eller gå turer i Fredrikstadmarka.
– Steg for Steg – Et tilbud for mennesker som er motivert for endring – ut av rus og inn i «A4-livet»
– MinJUL – en rusfri og varm julaften for barnefamilier. Arrangeres for femte gang i Fredrikstad. I år på fantastiske Majoren i Gamlebyen. Vi trenger hjelp på julaften fra kl 14 – 1930.
– Seiersborg Videregående skole – En videregående skole med mine klasser og høyere voksentetthet. Vi søker deg som vil gi ungdommene fritidsaktiviteter etter skoletid eller bidra i kantina for klargjøring av frokost og lunsj til elever.

Vi har alltid behov for flere Tidgivere, og alle kan være Tidgivere – det eneste kravet er at du er et medmenneske.