CompanyRootCatId=1208;

Gavene kommer godt med!

Foreninger, lag og privatpersoner har, ved hjelp av økonomiske bidrag, i alle år bidratt til et utvidet velferdstilbud for Kulåssenterets beboere.

Har du som privatperson, eller som ansvarlig for lag eller forening, lyst til å bidra med økonomiske midler,
er vårt kontonummer 1000 13 46453.
Eventuelle gaver merkes "Kulåssenteret".

Både små og store bidrag er kjærkomne.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner