Varmestua er en bauta og et unikt sted som Fredrikstad by trenger

 
  
 

Helse- og velferdsutvalget vedtok først et kutt i det årlige tilskuddet til Varmestua. Dette skapte masse engasjement fra blant andre gjestene og tidgiverne på Varmestua. Et engasjement som resulterte i tre innlegg som kom på trykk i Fredrikstad Blad. Vi er enormt takknemlige for at politikerne har snudd og at det nå ser ut til at tilbudet på Varmestua kan fortsette som før. Les innleggene under.

Jeg hadde ikke vært i live hadde det ikke vært for stua

Et innlegg skrevet av gjester på Varmestua

Jeg hadde ikke vært i live hadde det ikke vært for stua. Da mener jeg rett og slett at jeg hadde vært død en gang mellom 2016 og 2017. 

Nå i skrivende stund er dette tilbudet det eneste treffpunktet vi brukere har. 

Varmestua for oss er ikke bare varme, det er et sted med ekte mennesker hvor vi føler oss velkomne. Det eneste stedet vi føler oss velkomne. 

Mange av oss føler på stigma, og det kan ta litt tid å bygge tillit. Her får vi tent et lite lys av håp, vi får i oss mat, men det viktigste av alt er det medmenneskelige vi møter her. De som jobber her og tidgiverne (de frivillige) snakker til oss som vanlige folk, og det gjør at vi får tillit og føler oss hjemme.  

I 20 år har Varmestua eksistert, og i like mange år har heltene kjempet for at vi som gjester skal få et godt tilbud. 

Vi får hjelp til det meste vi trenger. De klipper håret vårt og veterinæren passer på dyra våre. Vi får mat, klær, sko og til og med gaver til jul og bursdag. Noen ganger får vi festmiddag eller så fyrer de opp i grillen i bakgården. Også har vi quiz en gang i uka.  

Det er ikke alltid lett med alt som skal ordnes heller, så Elsa hjelper oss med papirer til NAV og å komme i kontakt med ruskonsulenten i kommunen. De stiller til og med opp hvis vi trenger hjelp med bolig eller flytting. 

Jeg er en av de som har vært så heldig å ha brukt Stua helt fra de startet opp i 2002. Noe som har vært helt eksepsjonelt for meg. Ikke bare for mat og varme, men også det å møte virkelige mennesker, både brukerne selv og ikke minst de som jobber her.  

Stua er helt ulik noe annet sted jeg har opplevd.  

Før jeg kom hit til Varmestua hadde jeg lite å gjøre i livet. Det betyr mye for meg å ha noe å gå til i hverdagen. Det gjelder for mange av oss her. Dette er et veldig viktig sted for mange å være, spise, drikke og ikke minst være i sosialt lag. Hjerte!  

På Varmestua kan mennesker i aktiv rus, mennesker i recovery og LAR pasienter møtes. Sammen med ansatte og tidgivere kan vi diskutere og motivere hverandre til bedre rusmestring, et rehabiliteringsprogram som fungerer og livsmestring.  

Varmestua er den eneste plassen hvor vi tør å snakke om psykisk uhelse og ensomhet. Hvor vi i fellesskap kan snakke forebyggende om selvmordstanker og tilbakefall til rusmisbruk.  

“Stua betyr alt for meg. Jeg hadde ikke vært i live hadde det ikke vært for stua. Da mener jeg rett og slett at jeg hadde vært død en gang mellom 2016 og 2017.” 

Varmestua er både bærekraftig og forebyggende. Det er kostnadsbesparende for Fredrikstad-samfunnet å opprettholde et lavterskeltilbud som Varmestua.  

Kutter vi i dette tilbudet vil vi få et større og mer alvorlig narkotikaproblem og mer vinningskriminalitet i Fredrikstad. Vinningskriminalitet utgjør en stor del av all anmeldt kriminalitet, og utøves folk som oss, det vil si rusavhengige.  

Og hvor skal vi da gjøre av oss? Varmestua ble jo etablert for at vi ikke var velkomne i bybildet. Ønsker dere å sende alle narkomane til Bjørnøya kanskje? Eller vi kan jo starte Blitz 24 i Fredrikstad? 

Takk til dere med makta! For engasjement og for at dere snudde steiner for at vi skal fortsette å det fantastiske tilbudet på Varmestua.   

Varmestua er en bauta for folk som oss og et unikt sted som Fredrikstad by trenger.  

Vi velger å avslutte med følgende slagord:  

LA STUA LEVE! 


Det er godt å kunne gi. Å gi er det beste av alt

Et innlegg skrevet av tidgivere på Varmestua

Frivillig arbeid er hjerte i samfunnet vårt og et viktig bidrag i å løse samfunnsflokene. Enkeltpersoner gir av sin tid og sine ressurser for å hjelpe andre, uten forventning om annen påskjønnelse enn gleden man får tilbake. Det å være frivillig skaper en følelse av fellesskap, samhold og hjertevarme. I tillegg får vi som frivillige muligheten til å være en positiv kraft i samfunnet vårt og bidra til å hjelpe de som trenger det mest. 

Å være frivillig på Varmestua gir meg en dyp følelse av mening og tilhørighet. Jeg føler meg privilegert som får verdifull innsikt i andre menneskers liv og utfordringer, noe som bidrar til å utvide min egen forståelse og empati. Som frivillig på Varmestua ser jeg hvilken betydning tilbudet har for gjestene. For mange av dem utgjør Varmestua en trygg havn og et pusterom i en ellers utfordrende tilværelse. Tilbudet gir dem ikke bare et varmt måltid og et sted å hvile, men også verdifull, sosial støtte og fellesskap. Og viktigst av alt – det bidrar til å opprettholde deres verdighet og selvfølelse. For noen kan også Varmestua være et springbrett mot bedre muligheter, ved å tilby ressurser og veiledning. Varmestua er en påminnelse om betydningen av å ha et inkluderende og støttende samfunn som tar vare på sine uansett hvilken livssituasjon de er i. 

Jeg er pensjonist og har god tid, og derfor har jeg anledning til å være tidgiver. På Varmestua har jeg møtt mange ulike mennesker, og de fleste har behov for en prat. Noen av våre gjester er veldig oppdaterte og følger med det som skjer i nyhetene og nærmiljøet.   

Jeg har vært tidgiver på Varmestua i over fem år. Ønsket om å bli frivillig meldte seg fordi jeg hadde så mye tid til overs. Mine egne gutter ble store og trengte ikke mammaen sin like mye som tidligere. Jeg er selv uføretrygdet og trengte noe meningsfullt å gjøre. Kanskje det var noen som hadde bruk for meg og min tid? Vips så var jeg med som frivillig, eller tidgiver som de kaller det i Blå Kors, på aktivitetsgruppa på Varmestua. For meg ble dette en slags redning for å unngå og bli deprimert. Jeg er glad i å ha mennesker rundt meg, og det er det samme om det er kongen eller Jørgen Hattemaker. Stigma og merkelapper er jeg veldig lite for. Alle mennesker, uansett samfunnslag, kan oppleve vanskeligheter i livet som fører til at man tar feil valg. Det kan være en vanskelig barndom, manglende omsorgspersoner, sykdom eller en livskrise, og det kan gjelde oss alle.   

Det å være tidgiver på Varmestua er egentlig både godt og vondt, da jeg selv har mistet en jeg var veldig glad i til rusen. Jeg har lært å ikke dømme mennesker, og på grunn av det har jeg møtt mange interessante, nydelige og varme mennesker her på huset.  Jeg kjenner noen av dem som kommer hit, og synes det er fint at de har et trygt sted der de kan få varme, mat og en god prat. Gjestene får lov å være seg selv på godt og vondt. De har noen som støtter dem, og er der for dem. Det tror jeg er det viktigste.  

En av årsakene til at jeg er frivillig er at jeg ønsker å bidra. Når jeg blir sittende alene, mister jeg mening og synes synd på meg selv – det er ikke bra. Det å bidra gir perspektiv – det er godt og hjelpe andre, og det setter perspektiv på egne utfordringer. Det at jeg er tidgiver på Varmestua er viktig på grunn av historien min. Det er en gruppe jeg føler veldig sterkt for. Gjestene på Varmestua har alle utfordringer som ingen har klart å hjelpe dem med, noe som har ført til rusmisbruk. Det er alltid en historie bak.  

Hvordan kan kommunen velge og kutte tilskuddet til en sårbar gruppe? Og hva skjer egentlig når målgrupper blir satt opp mot hverandre – hvorfor skal noen prioriteres overfor andre? Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige hjelpere for de sårbare gruppene i samfunnet, som målgruppa som bruker tilbudet på Varmestua. Disse organisasjonene må hele tiden kjempe om tilskudd og annen støtte for å opprettholde tilbudet. De samme supplerer ofte med frivillig innsats, slik at man får enda mer ut av hver krone. Alle byer bør ha et tilbud som Varmestua. Jeg forstår ikke hvordan våre gjester skal klare seg uten.  

Varmestua er venn, foreldre og alt i ett. Varmestua betyr så mye for de som kommer, og for oss som tidgivere.  


Hva skjer når det kommunale tilskuddet stadig kuttes?

Jorid D. Bertelsen, virksomhetsleder Varmestua

Vår kjære Varmestue. Vi skulle ønske at dere kunne se det vi ser hver eneste dag. For våre gjester er Varmestua byens viktigste værested. Hva skjer når det kommunale tilskuddet stadig kuttes?  

I over 20 år har det trivelige gule huset i Farmannsgate vært møteplass for byens rusavhengige.  Varmestua er et gatenært lavterskeltilbud for mennesker i aktiv rus. Vi har åpent seks dager i uka og med mat og omsorg, aktiviteter og miljøtjeneste på huset gir vi gjestene våre et viktig tilbud.   Hos oss er terskelen lav og det er høyt under taket, og det er rom for å bare være.   

På helse- og velferdsutvalgets møte 24. januar i år ble årets “Tildeling av helse- og velferdstilskudd for frivillige og ideelle organisasjoner” for 2024 vedtatt. Resultatet av dette ble et kutt for Varmestua på kr 180.000,- sammenlignet med tilskuddet for 2023. Det har heller ikke blitt hensyntatt lønns- og prisvekst ved tilskuddstildeling de siste fire årene, det vil si fra 2020. Tilskuddet fra Fredrikstad kommune har aldri vært tilstrekkelig til å dekke driften og ett årsverk. Men takket være oppsparte midler og støtte fra private givere har vi klart å opprettholde tilbudet.     

Med årets tilskudd fra Fredrikstad kommune, mangler Blå Kors Fredrikstad 455.000 kroner i 2024 for å kunne drive Varmestua på samme nivå som i 2023. Dette er etter at vi har prioritert og justert opprinnelig budsjett fra ett årsverk til 0,75 årsverk deler av året.  Konsekvensene av dette vil være at tilbudet på Varmestua blir dårligere og åpningstidene redusert. Det er nå varslet at prioritering i nevnte tilskuddsordning skal gjelde barn, unge og friske eldre. Om dette blir en realitet er det flere sårbare målgrupper som blir glemt, inkludert gjestene på Varmestua.    

I brukerundersøkelsen fra Varmestua høsten 2023 oppgir over halvparten av gjestene at de største utfordringene i hverdagen er ensomhet, psykisk helse, fattigdom og bosituasjon. Et tilbud med gode åpningstider og tilgjengelige ansatte og frivillige bidrar til å redusere ensomhet og psykisk uhelse. I tillegg skaper Varmestua et særs viktig felleskap for en sårbar målgruppe i Fredrikstad. Vårt faglige tilbud på Varmestua avlaster og samarbeider tett med det offentlige hjelpeapparatet.  

Varmestua er en bauta for mange av byens rusavhengige. Vårt tilbud er livsviktig. For å sitere en av våre gjester: «Siste året brukte jeg Stua hver dag så å si, dette har vært 100 % essensielt for å holde liv i meg.”  Vi vet at vårt tilbud i Farmannsgate redder liv. Vi vet at vi er avgjørende for en sårbar gruppe og at det er mange som er avhengige av oss. Seks dager i uka får våre gjester mat, omsorg og bistand til sine hjelpebehov. De kan delta i aktiviteter og sosialt samvær som fungerer som et godt alternativ til å ruse seg. Dette er deres sted og de slipper stigmatiseringen som de ofte opplever når de beveger seg rundt ellers i byen. Dette er mennesker som i likhet med deg og meg trenger tilhørighet, mestring og mening i livene sine. Det kan vi tilby på Varmestua.     

Takk til alle lokale støttespillere! Dere er rause og viktige bidragsytere til vårt tilbud. Året gjennom kommer dere med klær, utstyr, tjenester og pengegaver til Varmestua. Måltidene vi serverer lages i dag på ca. 90 % overskuddsmat som vi får fra gode støttespillere.   

Vi har 52 tidgivere som er et uvurderlig supplement til driften. Hver uke legges det minst 150 timer med frivillig innsats på Varmestua – det tilsvarer 4 årsverk. Medmenneskeligheten og omsorgen disse menneskene viser i møte med våre gjester kan ikke måles, den må oppleves. Vi er takknemlige og heldige som har dere.   

Kjære medborgere og Fredrikstad-folk. Nå er vi mer enn noen gang avhengig av hverdagshelter som dere. Vi er i gang med å legge en slagplan for hvordan vi skal klare å opprettholde tilbudet i 2024 og videre framover. Innspill og engasjement til slagplanen mottas med stor takknemlighet.  

Ta gjerne turen innom oss for å se og føle det vi ser hver eneste dag.