CompanyRootCatId=1214;

Nyttige linker

Her finner du et utvalg av nyttige linker.

ATV startet i 1987, da som første behandlingstilbud i Europa til menn som har volds- og aggresjonsproblemer mot samlivspartner.
Gå til ATV Stiftelsens nettsted

ROSA - Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet,  Assistanse
Rosa tilbyr bistand og beskyttelse i hele Norge 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel
Gå til Rosa-help.no

Informasjon om krisesentertilbudet på 25 språk.
Les hele brosjyren her.

Viktig fagstoff fra Senter for krisepsykologi - prosjekt "Barn som lever med vold"
www.krisepsyk.no

BUFETAT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

DIXI for voldtatte arbeider for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende, spre informasjon om senskader og følgeskader samt drive holdningsskapende arbeid.
www.dixi.no

Nettverk for kvinner med funksjonshemming
www.kvinnenettverk.net

Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
www.mirasenteret.no 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
www.nkvts.no

Kontoret for voldsoffererstatning
www.voldsoffererstatning.no

Senter for krisepsykologi i Bergen
www.krisepsyk.no

Krisesentersekretariatet

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner