CompanyRootCatId=1208;

Om Kulåssenteret

Kulåssenteret ble etablert i 1981. I 2004 ble driften utvidet med 16 nye hybler.
Vi har beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum og disponerer eiendommene Kulåsgt 40, Kulåsgt 44 og Enggt 43 til formålet.


Botilbudet består av 16 hybler i Kulåsgt 40 for midlertidig innkvartering av bostedsløse.
I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet.
Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg.

Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 24 utleieleiligheter med botid beregnet inntil 3 år.
I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet.
Alle disse leilighetene består av stue med kjøkkenkrok og bad. I de fleste leilighetene er det eget soverom.

Alle beboere forventes å ivareta egen husholdning, da botilbudet er tilrettelagt for dette.
Vi tilrettelegger imidlertid for felles frokost i helgene for de beboere som ønsker å benytte seg av dette.

Bemanningen på Kulåssenteret utgjør for tiden 10,3 årsverk, som disponeres til døgndekning alle dager.
Våre ansatte har ulik faglig bakgrunn, både helsefaglig, sosialfaglig og annen bakgrunn.
Kjennetegnet for de aller fleste er lang fartstid i arbeidet med rusproblematikk.

Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner