CompanyRootCatId=1189;
 

Åpen Barnehage

på Barnas Stasjon.

Åpen Barnehage

Åpen Barnehage har godkjenning og driftstilskudd fra Fredrikstad kommune, og drives som en «5 om dagen» barnehage og er Miljøfyrtårnsertifisert.
Åpen Barnehage er et gratis tilbud til små barn sammen med en forelder (-eller annen omsorgsperson), med mål om å være en god møteplass og arena for lek mellom foreldre/barn.
Barna tildeles ikke fast plass, og familiene kan delta i Åpen Barnehage etter egne ønsker innenfor barnehagens åpningstid. Forelderen/omsorgspersonen har selv ansvaret for barnet i barnehagen.


Åpen Barnehage holder til i hyggelige lokaler i Freskoveien 1, som er tilrettelagt for aktiviteter, måltider og lek for barn i førskolealder.
Barnas Stasjon har en fin hage med husker, sklie og sandkasse som benyttes daglig så sant været tillater det. I tillegg bruker vi nærmiljøet vårt når vi går på tur.

Åpen Barnehage er åpen mandag , onsdag og fredag. Følg gjerne vår facebooks side (barnasstasjon fredrikstad) for evt endringer i programmet.

09.00 - 11.00: Fri lek og aktiviteter
11.00 - 11.30: Samlingsstund
11.30 - 12.00: Lunsj
12.00 - 15.00 (14:00): Fri lek inne og ute

NB Hver onsdag er turdag – da møter vi senest kl 0930 for å smøre matpakke med til turen. Vi går fra Barnas stasjon kl 10:00 og det er ikke mulig å være inne i barnehagen mens gruppen er på tur.

Du vil finne halvårsoversikt og månedsplaner oppslått i barnehagen.

På Barnas Stasjon har vi "Barneboden", en brukt-bod med klær og sko. Barneboden er åpen alle hverdager kl 12:00-13:00. Man kan kun ta med klær/sko til egne barn, ikke hente på vegne av andre.Syzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner