CompanyRootCatId=1215;

  På Seiersborg videregående
  skole har vi et positivt og
  helhetlig syn på elevene.
  Vårt mål er å skape et trygt
  og inkluderende miljø hvor
  læring og vekst muliggjøres.

 

Seiersborg videregående skole har sin egen side på facebook. Gå inn og følg med på hva som skjer!

 

Vg2 Industriteknologi

Vårt moderne teknologiserte samfunn har hele tiden behov for godt kvalifiserte yrkesutøvere. Det å jobbe i en moderne industribedrift stiller store krav til bred kunnskap på mange områder, ofte i kombinasjon med spesialkunnskap på andre.Vg2 industriteknologi er å anse som en videreføring av grunnopplæringen. Derfor favner fagene over noen områder der det gis litt mer inngående opplæring en på vg1. Ved å bringe inn flere forskjellige maskiner og arbeidsteknikker, gis det en breddeopplæring i henhold til målene i den sentralt gitte læreplanen.
Elevene får en bred innføring både teoretisk, praktisk og gjennom ”prosjekt til fordypning”, i mulighetene som finnes i arbeidslivet. Dette fører til at opplæringen også dekker et spekter med planlegging, produksjon, vedlikehold, dokumentasjon og kvalitetssikring som arbeidslivet etterspør av kompetanse hos våre elever.
Vg2 Industriteknologi rekrutterer elever til mange ulike yrker. For eksempel kan du søke om læreplass som platearbeider, sveiser, maskinarbeider, verktøymaker og finmekaniker. Dette vil du som elev få god kjennskap til underveis i opplæringen.
På skolen får du en variert hverdag hvor du blant annet lærer å sveise, maskinere med datastyrte og manuelle maskiner, montere/demontere riktig og konstruere og tegne med pc. Du skal også velge et fordypningsfag hvor du får mulighet til å forske mer på den fagretningen du selv kunne tenke deg å gå videre på.

 

I linken nedenfor kommer du automatisk til vilbli.no programområde teknikk og industriell produksjon, industriteknologi

vilbli.noSyzweb publiseringsløsning levert av Markedspartner