Nesten 100 Blå Kors-venner møttes i juni

Nesten 100 Blå Kors-venner var samlet i Bethania Sarpsborg 7.juni. Omtrent halvparten var gjester fra Kristiansand, som var på Østfold-tur med Blåens Reiser med Trond Gundersen bak rattet.

 
  
 

Tekst og foto: Terje Melby

Det var Fredrikstad Blå Kors forening som i samarbeid med Normisjon Bethania inviterte til storsamling i anledning Sørlands-besøket. Mangeårig blåkorsarbeider Trond Gundersen kunne fortelle om stor og god aktivitet i Blå Kors Kristiansand. Og en av turdeltakerne ga et sterkt vitnesbyrd om sitt liv som ble ødelagt av alkohol. Men ved hjelp av Blå Kors har han i dag fått orden på livet sitt igjen og er ansatt i Kristiansand Blå Kors forening.

Odd Jørgen Bredeg fra Normisjon var møteleder, mens Svein Høiden talte.
Haldengruppa «Leif & Svein med team» sto for flotte sanginnslag.