Status våre virksomheter

 • Barnas Stasjon: Det vil fra 27/4 være mulig å invitere inn medlemmer fra inntil 2 familier til en felles samling på Barnas Stasjon, så sant Helsedirektoratets anbefaling om hygiene, avstand og varighet følges. Familier kan ha samtale og veiledning på stasjonene igjen, men det gjelder kun en familie om gangen. Barn kan komme til stasjonene, men i mindre grupper med 2-4 barn. Aldersgruppa 9 – 12 år prioriteres. Det vil ikke serveres mat på stasjonene.  Individuelle kurs for foreldre starter opp igjen, men med maksgrense på 4 deltakere og 1 ansatt. Åpen barnehage er inntil videre stengt. Alle tilbudene arrangeres individuelt og har påmelding etter avtale.
 • Krise- og incestsenteret: Fra mandag 27. april åpnes det opp for oppmøte til samtaler. Gruppetilbudene er fortsatt avlyst, men det tilbys individuelle samtaler. Det vil fortsatt også være et samtaletilbud pr telefon. Smittevernsrutiner følges. Beskyttet botilbud blir opprettholdt og telefon er døgnbemannet. Krisesentre er tatt inn på lista over samfunnskritiske funksjoner.
 • Jobbkonsulentene: Instruks om arbeidsmarkedstiltak oppdatert 26. mars videreføres, dvs at deltakere på gruppetiltak ikke skal møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Det legges til rette for digital kommunikasjon. Det kan i enkelte tilfeller vurderes å gi dispensasjon til å gjennomføre arbeidspraksis i regi av tiltaket. Dette skal vurderes strengt og restriktivt. Tante Blå Gjenbruk har igjen åpent, men med restriksjoner. SuveRent Vaskeri har ordinære åpningstider.
 • Kulåssenteret og Ilaveien Bosenter: Det er innført besøksforbud på begge bosenterne våre. Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe virksomheten for en vurdering. Det er utarbeidet smittevernstiltak og nye rutiner for drift i samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
 • Steg for Steg: Gruppetilbud gjennomføres ikke. Innretter tilbudet slik at kontakt og oppfølgingssamtaler blir på telefon eller på virksomheten etter vurdering
 • Varmestua: Ordinært tilbud stengt fom. ettermiddagstilbud 12.mars. Tett samarbeid med etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Det deles ut matpakker, brukerutstyr, smittevernspakker og hygieneartikler. Varmestua og kommunen samarbeider om å sjekke at folk har det bra og å forebygge ensomhet. Det gis oppfølging pr. telefon.
 • Seiersborg videregående skole: Fra mandag den 27. april vil elever på Vg2 kunne møte for opplæring på skolen. Elever på Vg1 og Vg3 vil fortsette med digital hjemmeundervisning etter den 27. april.

Status våre virksomheter

 • Barnas Stasjon: Åpen barnehage stenger. Gruppetilbud og måltider (der mer enn 1 familie samles) er utsatt inntil videre. Familier som er registrert hos Barnas Stasjon får oppfølging via telefon og med praktisk hjelp. De som har telefonangst etc har vi møtt til samtale på gåtur med god avstand. Det er tatt kontakt med alle familier og informert om hvilken hjelp/støtte de kan få. Det har blant annet vært et behov for aktivitets-leker, henting av medisiner etc for familier i karantene.
 • Krise- og incestsenteret: Avlyst alle gruppetilbud og samtaler på senteret fram til og med etter påske. Eventuelle samtaler kan gjennomføres på telefon. Beskyttet botilbud blir opprettholdt og telefon er døgnbemannet. Krisesentre er nå tatt inn på lista over samfunnskritiske funksjoner.
 • Jobbkonsulentene: I perioden 12. mars –  17. mars skal deltakere på gruppetiltak ikke møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Det legges til rette for digital kommunikasjon. Tante Blå Gjenbruk er stengt, men tar imot og henter møbler og annet som folk kan sette utenfor døra. SuveRent Vaskeri har ordinære åpningstider.
 • Kulåssenteret: Sarpsborg kommune har innført besøksforbud. Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe virksomheten for en vurdering.
 • Ilaveien Bosenter: Det innføres besøksforbud ved Ilaveien Bosenter.
 • Steg for Steg: Gruppetilbud gjennomføres ikke. Innretter tilbudet slik at kontakt og oppfølgingssamtaler blir på telefon eller på virksomheten etter vurdering
 • Varmestua: Ordinært tilbud stengt fom. ettermiddagstilbud 12.mars. Tett samarbeid med etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Det deles ut matpakker, brukerutstyr, smittevernspakker og hygieneartikler. Varmestua og kommunen samarbeider om å sjekke at folk har det bra og å forebygge ensomhet. Sosionomtjenesten på Varmestua er tilgjengelig pr. telefon.
 • Seiersborg videregående skole: Digitalt fjernundervisningstilbud innføres, elevene skal ikke ha oppmøte på skolen. Gjelder fram til fredag 3.april.

Steg for Steg er etablert

Virksomheten Steg for Steg ble etablert 1. januar i år, etter beslutning av styret i desember 2018. Steg for Steg er et nasjonalt Blå Kors-konsept og Fredrikstad er den femte byen hvor det etableres. Gjennom Steg for Steg og sosionomtjenesten på Varmestua, kan Blå Kors Fredrikstad nå tilby et enda mer helhetlig tilbud om oppfølging for rusavhengige før, under og etter behandling. Virksomhetsleder Selma Therese Huth har allerede jobbet med konseptet i et halvt år. «Steg for Steg passer godt inn i stiftelsen, og er et tilbud som utfyller de andre virksomhetene.»

Tilbudet Steg for steg retter seg mot personer som er eller nylig har avsluttet et behandlingsforløp og skal starte et rusfritt liv, eller personer som skal inn i behandling og som ønsker endring i eget liv. Steg for Steg er et tilbud i alle tre fasene; før, under og etter behandling. «Vi samarbeider tett med sosionomtjenesten på Varmestua og de andre virksomhetene i stiftelsen for å fange opp deltakere som ønsker å benytte seg av tjenesten. Steg for Steg skal tilrettelegge for et formalisert samarbeid med behandlingsinstitusjoner i Indre Østfold, Rustjenesten i Fredrikstad Kommune og Kriminalomsorgen.

Steg for Steg retter seg i stor grad mot målet i den pågående Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 om at alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. Ettervern og oppfølgingstjenester der bolig, arbeid og aktivitet prioriteres, er et av innsatsområdene i opptrappingsplanen. Gjennom tildeling av økonomiske midler fra Helsedirektoratet har Steg for Steg etablert et faglig konsept som skal bidra til måloppnåelse på disse områdene. Steg for Steg har engasjert forskningsstiftelsen FAFO som i strategiperioden vil følge evaluere Gatenære tiltak og Steg for Steg i 3 år (2018-2021).

Et viktig mål med oppfølgingsarbeidet er å forebygge den usikkerheten mange opplever den dagen behandling avsluttes. En viktig del av tilbudet er innrettet mot å bidra til meningsfylt aktivitet, arbeid, sosial inkludering og etablering/styrking av sosialt nettverk.  «Vi har stor tro på å utarbeide en skreddersydd plan sammen med deltaker som innebærer ulike innfallsvinkler for å komme tilbake til det man ønsker seg mest av alt, et «vanlig» A4 liv,» sier Selma. Tidgiverne – de frivillige – er en viktig ressurs i Steg for Steg. Tidgiverne fungerer som et positivt tilskudd i deltakernes liv. De vil være støttespillere til å mestre hverdagen og bindeleddet til aktiviteter og nye bekjentskaper.

Blå Kors er opptatt av å bidra til et mer inkluderende samfunn, der utenforskap reduseres for sårbare og utsatte grupper. Drivkraften i vårt arbeid vil være i tråd med Blå Kors kjerneverdier medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet.

«Vi søker nå etter en veileder i 100 % stilling, som skal være med å bygge opp konseptet i Fredrikstad og veilede og følge opp deltakere og tidgivere», forteller Selma. «Det er en spennende jobb hvor du blir med i et nasjonalt team og blir en del av en organisasjon med gode og sterke verdier.»