Status våre virksomheter

Vi følger helsemyndighetenes tiltak og råd mot koronavirusepidemien, og vi er med på den store felles dugnaden om å begrense smitten og følger anbefalte retningslinjer og krav til smittevernstiltak. . Dette påvirker en del av våre virksomheter og tjenester.

 
  
 

  • Barnas Stasjon: Det vil fra 27/4 være mulig å invitere inn medlemmer fra inntil 2 familier til en felles samling på Barnas Stasjon, så sant Helsedirektoratets anbefaling om hygiene, avstand og varighet følges. Familier kan ha samtale og veiledning på stasjonene igjen, men det gjelder kun en familie om gangen. Barn kan komme til stasjonene, men i mindre grupper med 2-4 barn. Aldersgruppa 9 – 12 år prioriteres. Det vil ikke serveres mat på stasjonene.  Individuelle kurs for foreldre starter opp igjen, men med maksgrense på 4 deltakere og 1 ansatt. Åpen barnehage er inntil videre stengt. Alle tilbudene arrangeres individuelt og har påmelding etter avtale.
  • Krise- og incestsenteret: Fra mandag 27. april åpnes det opp for oppmøte til samtaler. Gruppetilbudene er fortsatt avlyst, men det tilbys individuelle samtaler. Det vil fortsatt også være et samtaletilbud pr telefon. Smittevernsrutiner følges. Beskyttet botilbud blir opprettholdt og telefon er døgnbemannet. Krisesentre er tatt inn på lista over samfunnskritiske funksjoner.
  • Jobbkonsulentene: Instruks om arbeidsmarkedstiltak oppdatert 26. mars videreføres, dvs at deltakere på gruppetiltak ikke skal møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Det legges til rette for digital kommunikasjon. Det kan i enkelte tilfeller vurderes å gi dispensasjon til å gjennomføre arbeidspraksis i regi av tiltaket. Dette skal vurderes strengt og restriktivt. Tante Blå Gjenbruk har igjen åpent, men med restriksjoner. SuveRent Vaskeri har ordinære åpningstider.
  • Kulåssenteret og Ilaveien Bosenter: Det er innført besøksforbud på begge bosenterne våre. Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe virksomheten for en vurdering. Det er utarbeidet smittevernstiltak og nye rutiner for drift i samarbeid med Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
  • Steg for Steg: Gruppetilbud gjennomføres ikke. Innretter tilbudet slik at kontakt og oppfølgingssamtaler blir på telefon eller på virksomheten etter vurdering
  • Varmestua: Ordinært tilbud stengt fom. ettermiddagstilbud 12.mars. Tett samarbeid med etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Det deles ut matpakker, brukerutstyr, smittevernspakker og hygieneartikler. Varmestua og kommunen samarbeider om å sjekke at folk har det bra og å forebygge ensomhet. Det gis oppfølging pr. telefon.
  • Seiersborg videregående skole: Fra mandag den 27. april vil elever på Vg2 kunne møte for opplæring på skolen. Elever på Vg1 og Vg3 vil fortsette med digital hjemmeundervisning etter den 27. april.