Status våre virksomheter

Vi følger helsemyndighetenes tiltak og råd mot koronavirusepidemien, og vi er med på den store felles dugnaden om å begrense smitten. Dette påvirker en del av våre virksomheter og tjenester.

 
  
 

  • Barnas Stasjon: Åpen barnehage stenger. Gruppetilbud og måltider (der mer enn 1 familie samles) er utsatt inntil videre. Familier som er registrert hos Barnas Stasjon får oppfølging via telefon og med praktisk hjelp. De som har telefonangst etc har vi møtt til samtale på gåtur med god avstand. Det er tatt kontakt med alle familier og informert om hvilken hjelp/støtte de kan få. Det har blant annet vært et behov for aktivitets-leker, henting av medisiner etc for familier i karantene.
  • Krise- og incestsenteret: Avlyst alle gruppetilbud og samtaler på senteret fram til og med etter påske. Eventuelle samtaler kan gjennomføres på telefon. Beskyttet botilbud blir opprettholdt og telefon er døgnbemannet. Krisesentre er nå tatt inn på lista over samfunnskritiske funksjoner.
  • Jobbkonsulentene: I perioden 12. mars –  17. mars skal deltakere på gruppetiltak ikke møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske. Det legges til rette for digital kommunikasjon. Tante Blå Gjenbruk er stengt, men tar imot og henter møbler og annet som folk kan sette utenfor døra. SuveRent Vaskeri har ordinære åpningstider.
  • Kulåssenteret: Sarpsborg kommune har innført besøksforbud. Besøksforbudet innebærer at ingen andre enn beboerne og ansatte får tilgang til byggene. Dette fører da til at det heller ikke vil være anledning til besøk fra familie og foresatte. I helt ekstraordinære situasjoner vil det kunne gjøres unntak. I slike situasjoner må besøkende ringe virksomheten for en vurdering.
  • Ilaveien Bosenter: Det innføres besøksforbud ved Ilaveien Bosenter.
  • Steg for Steg: Gruppetilbud gjennomføres ikke. Innretter tilbudet slik at kontakt og oppfølgingssamtaler blir på telefon eller på virksomheten etter vurdering
  • Varmestua: Ordinært tilbud stengt fom. ettermiddagstilbud 12.mars. Tett samarbeid med etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Det deles ut matpakker, brukerutstyr, smittevernspakker og hygieneartikler. Varmestua og kommunen samarbeider om å sjekke at folk har det bra og å forebygge ensomhet. Sosionomtjenesten på Varmestua er tilgjengelig pr. telefon.
  • Seiersborg videregående skole: Digitalt fjernundervisningstilbud innføres, elevene skal ikke ha oppmøte på skolen. Gjelder fram til fredag 3.april.