Totalt har virksomheten rundt 9,5 årsverk, fordelt på 13 ansatte. I dette inngår rundt 1,5 årsverk på incestsenteret. Virksomheten er organisert med en virksomhetsleder, en stedfortreder som er miljøterapeut med beboeransvar, en barnefaglig ansvarlig miljøterapeut, tre miljøterapeuter, seks miljøarbeidere herav tre nattevakter. En miljøarbeider med terapeutisk utdanning er dedikert til incestsenteret. I tillegg har tre av de andre miljøterapeutene oppgaver knyttet til incestsenteret.

 

Marie Lindèn

Virksomhetsleder

Mobil: +47 90 04 84 03

marie.linden@blaakors.no

Marit Robertsen

Miljøarbeider

Mobil: +47 69 95 55 60

marit.robertsen@blaakors.no

Laila Helen Larssen

Miljøarbeider

Mobil: +47 69 95 55 60

Marianne Omberg Nilsen

Miljøarbeider med husholderfunksjon

Mobil: +47 69 95 55 60

marianne.o.nilsen@blaakors.no

Kari Næss Omvik

Ledende miljøterapeut med stedfortrederfunksjon

Mobil: +47 69 95 55 60

kari.omvik@blaakors.no

Kjersti Krokstad Nordhelle

Miljøarbeider

Mobil: +47 69 95 55 60

kjersti.krogstad.nordhelle@blaakors.no

Ingebjørg Moum

Miljøarbeider

Mobil: +47 69 95 55 60

ingebjorg.moum@blaakors.no

Anette Westli Josefsen

Miljøterapeut

Mobil: +47 69 95 55 60

anette.w.josefsen@blaakors.no

Camilla Sandvold

Miljøterapeut

Mobil: +47 69 95 55 60

camilla.sandvold@blaakors.no

Pål Andreassen

Miljøterapeut

Mobil: +47 69 95 55 60

pal.andreassen@blaakors.no

Hanne Christin Dahl

Miljøarbeider

Mobil: +47 69 95 55 60