Totalt har virksomheten rundt 9,5 årsverk, fordelt på 14 ansatte. I dette inngår rundt 1,5 årsverk på incestsenteret. Virksomheten er organisert med en virksomhetsleder, en ledende miljøterapeut, en barnefaglig ansvarlig miljøterapeut, tre miljøterapeuter, åtte miljøarbeidere herav tre nattevakter. En miljøarbeider med terapeutisk utdanning er dedikert til incestsenteret. I tillegg har tre av de andre miljøterapeutene oppgaver knyttet til incestsenteret.