Ansatte

I Fredrikstad har totalt virksomheten 11,30 årsverk, fordelt på 15 ansatte. Virksomheten er organisert med en virksomhetsleder (delt ledelse med Blå Kors krisesenter Halden), en ledende miljøterapeut, 9 miljøterapeuter samt 4 miljøarbeidere hvorav 3 er nattevakter.  Blant miljøterapeutene er det ansatte med barnefaglig utdanning som har et dedikert ansvar for barnefaglig oppfølging.

Krisesenter Halden har totalt 6,3 årsverk, fordelt på 11 ansatte. Virksomheten er organisert med en virksomhetsleder (delt ledelse med Blå Kors krise- og incestsenter Fredrikstad), en ledende miljøterapeut, 2 miljøterapeuter samt 7 miljøarbeider hvorav 3 er nattevakter og 2 er helgevakter.  Blant miljøterapeutene er det en ansatt med barnefaglig utdanning som har et dedikert ansvar for barnefaglig oppfølging.