Organisering og drift


Krise- og incestsenteret er et samordnet tiltak, og gir tilbud både til volds- og incestutsatte. Virksomheten har et botilbud og et dagtilbud til både menn, kvinner og deres barn. Virksomheten er døgnbemannet og er åpen hele året. Krisesentertilbudet for kvinner og barn og incestsenteret drives på anbud fra Fredrikstad og Hvaler kommune. Kommunene Råde, Rygge, Moss, Våler, Eidsberg, Skiptvedt, Askim, Marker, Trøgstad, Spydeberg, Rømskog, Rakkestad og Hobøl har inngått avtale med Fredrikstad og Hvaler om at krisesenter tilbud for menn i Fredrikstad.
Virksomheten er tilsluttet Krisesentersekretariatet og er medlem av Felleskap mot seksuelle overgrep (FMSO).