Våre ansatte representerer en bred kompetanse innen karrièreveiledning, kartlegging og opplæring i basisferdigheter, tilrettelegging og muligheter hos arbeidsgiver. Vi har svært god kjennskap til arbeidsmarkedet i Nedre Glomma regionen, og har mange gode samarbeidspartnere i næringslivet.

 

Jobbkonsulentene Fredrikstad og Sarpsborg

Atle Engsmyr

Virksomhetsleder

Mobil: +47 92 61 65 38

atle.engsmyr@jobbkonsulentene.no

Bente Myhre

Jobbkonsulent

Mobil: +47 46 88 35 24

bente.myhre@jobbkonsulentene.no

Cathrine Hildre

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 81 02 35

cathrine.hildre@jobbkonsulentene.no

Monica Myrene

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 74 12 28

monica.myrene@jobbkonsulentene.no

Edi Kurjakovic

Jobbkonsulent

Mobil: +47 94 88 38 75

edi.kurjakovic@jobbkonsulentene.no

Wenche Kristiansen

Jobbkonsulent

Mobil: +47 95 16 42 11

wenche.kristiansen@jobbkonsulentene.no

Tuija Almqvist

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 22 10 49

tuija.almqvist@jobbkonsulentene.no

Hauk Knudsen Lille-Schulstad

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 75 37 64

hauk.knudsen.lille-schulstad@jobbkonsulentene.no

Øyvind Wevling

Jobbkonsulent/metodeveileder

Mobil: +47 47 66 24 08

oyvind.wevling@jobbkonsulentene.no

Bente Nygård

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 36 12 53

bente.nygard@jobbkonsulentene.no

Cecilie Dahle Lindh

Jobbkonsulent

Mobil: +47 46 94 38 22

cecilie.dahle.lindh@jobbkonsulentene.no

Inger Johanne Jensen

Jobbkonsulent

Mobil: +47 95 44 18 27

ingerjohanne.jensen@jobbkonsulentene.no

Monika Iren Songedal

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 75 22 32

monika.iren.songedal@jobbkonsulentene.no

Sylwia Gundersen

Jobbkonsulent

Mobil: +47 47 60 91 88

sylwia.gundersen@jobbkonsulentene.no

Elin Marie Lilholt

Avdelingsleder

Mobil: +47 94 05 50 44

elin.marie.lilholt@jobbkonsulentene.no

Svein Olav Hansen

Jobbkonsulent

Mobil: +47 95 18 13 37

svein.o.hansen@jobbkonsulentene.no

Trine Nordli

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 47 94 55

trine.nordli@jobbkonsulentene.no

Synne Putri Solstad

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 12 01 40

synne.putri.solstad@jobbkonsulentene.no

Lars Fr. Gundersen

Jobbkonsulent/metodeveileder

Mobil: +47 90 83 84 49

lars.fr.gundersen@jobbkonsulentene.no

Frida Kjuus Christiansen

Jobbkonsulent

Mobil: +47 90 71 36 60

frida.kjuus.christiansen@jobbkonsulentene.no

Tante Blå Gjenbruk

Hanne Dahlin

Arbeidsveileder

Mobil: +47 46 94 27 40

hanne.dahlin@jobbkonsulentene.no

Ronny Lorentzen

Arbeidsveileder

Mobil: +47 46 94 27 40

ronny.lorentzen@jobbkonsulentene.no

 

SuveRent Vaskeri og transport avd.

Ingebjørg Madshaven

Arbeidsveileder

Mobil: +47 46 95 32 27

ingebjorg.madshaven@jobbkonsulentene.no

Margreta Mæland

Vaskerimedarbeider

Mobil: +47 48 17 89 19

margreta.meland@jobbkonsulentene.no