Miljøfyrtårn

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad jobber kontinuerlig med å ta samfunnsansvar, vi ønsker å være miljøbevisste og ha gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

De fleste av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad sine virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn og vi vurderer ytterligere sertifiseringer. Følgende virksomheter er pr. i dag sertifisert:
– Fellesadministrasjonen
– Jobbkonsulentene
– Krise- og incestsenteret
– Ilaveien Bosenter
– Kulåssenteret
– Barnas Stasjon

Stiftelsen Miljøfyrtårn sier følgende om hva miljøfyrtårn er:

  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
  • Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
  • Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
  • Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.
  • Vi kaller det å ta miljøansvar i praksis!

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.
Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn rapport fås utlevert ved henvendelse til Miljøfyrtårnansvarlig hovedkontor:  HR Rådgiver June Dahlman june.dahlman@blaakors.no

Les mer om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no