Jobbkonsulentene arrangerer arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV.

 

Avklaringstiltaket

Avklaringstiltaket kartlegger og vurderer arbeidsevne og eventuelle behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet, eller beholde nåværende arbeid.

Les mer om Avklaringstiltaket her

AFT-tiltaket

Arbeidsforberedende trening gir tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne, for å styrke den enkeltes mulighet for å få ordinært arbeid.

Les mer om AFT-tiltaket her

Arbeidsutprøving hos Jobbkonsulentene

Hos oss gis det mulighet for arbeidsutprøving ved våre arbeidsavdelinger. Vi samarbeider også med eksterne, ordinære bedrifter om arbeidstrening.

Les mer om Arbeidsutprøving hos Jobbkonsulentene her