Jobbkonsulentene arrangerer arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV.

 

Avklaringstiltaket

I Avklaringstiltaket kartlegges og vurderes arbeidsevne og eventuelle ytterliggere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeid. Deltakere i tiltaket får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet, og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Avklaringstiltaket er for personer som har behov for avklaringsbistand. Tilbudet er individuelt tilpasset.

Les mer om Avklaringstiltaket her

AFT-tiltaket

Arbeidsforberedende trening gir tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne, for å styrke den enkeltes mulighet for å få ordinært arbeid.
AFT kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.

Les mer om AFT-tiltaket her

Arbeidsutprøving hos Jobbkonsulentene

Hos oss kan deltakere få mulighet til arbeidsutprøving ved en av våre avdelinger. Vi har to gjenbruksbutikker (en i Fredrikstad og en i Sarpsborg), ett Vaskeri samt en transportavdeling.

Mer info her