Jobbkonsulentene arrangerer arbeidsrettede tiltak på oppdrag fra NAV.

 

AFT-tiltaket

Arbeidsforberedende trening gir tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne, for å styrke den enkeltes mulighet for å få ordinært arbeid.

FORMÅL
AFT (arbeidsforberedende trening) er et arbeidsrettet tiltak som tilbyr: Avklaring, opplæring, arbeidstrening, formidling til jobb/utdanning. Målsettingen er å styrke jobbsøkers mulighet til å skaffe og beholde ordinært arbeid. Vi har jobbfokus fra første dag.

MÅLGRUPPE
AFT kan tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og usikre yrkesmessige forutsetninger. Personer som har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme i ordinært arbeid.

Varighet inntil 2 år

Image