Gratis fritidstilbud

Ung Fritid er et 2-årig prosjekt i Blå Kors Fredrikstad med finansiering fra Stiftelsen Dam. Tilbudet startet opp våren 2022, og det tilbys faste ettermiddagsaktiviteter, annenhver helg og i skolens ferier. I første omgang er dette et tilbud for elever på Seiersborg videregående skole i Fredrikstad, men etter hvert er planen å rekruttere ungdommer som ikke har tilknytning til skolen.

Gjennom hele sommerferien har Ung Fritid hatt aktiviteter to ganger i uka. Den ene dagen har de møttes i skolens lokaler i Soliveien hvor de har laget mat sammen, spilt brettspill eller Nintendo Switch. Den andre dagen har de dratt på aktiviteter i nærmilljøet. Det har blant annet vært kino, bowling, klatrepark eller stranda.

Lina Akselsen 22 år fra Sarpsborg er prosjektkoordinator. Ved skolestart i august har Lina brukt mye tid på skolen og sammen med elevene for å bli kjent med dem og fortelle mer om Ung Fritid.  – Ikke alle har like mye å ta seg til på fritiden og i feriene, og ofte begrenses sosial omgang til det som skjer i skolehverdagen. Gjennom dette tilbudet samles ungdommer fra hele skolen, og det skapes vennskap på tvers av klasser og linjer. Også når skolen er slutt eller det er fri, forteller Lina.

Det er ønskelig å tilbringe mest mulig tid sammen med ungdommene for å bidra til at de skal nå egne mål om økt livsmestring gjennom verdifull fritid. Derfor er Lina med på de fleste aktivitetene sammen med ungdommene. I tillegg har hun ofte med en miljøarbeider og en frivillig, eller Tidgiver som vi kaller det i Blå Kors. På den måten er det flere trygge voksenpersoner rundt ungdommene, noe flere av deltakerne har gitt uttrykk for at de setter stor pris på.

I samspill med ungdommene planlegger nå Lina høstens aktiviteter og temakvelder. – Vi har fått en del erfaringer gjennom sommertilbudet. Dessuten mangler det ikke på gode ideer fra ungdommene selv, legger Lina til og smiler.

Så langt ser vi at dette er et viktig og etterlengtet tilbud. Særlig for å ta tak i en del av utfordringene som har oppstått som følge av Covid-19.
Med prosjektet ønsker vi å bidra til å skape trygge, unge voksne gjennom å gi de gode opplevelser, hverdags- og sosial kompetanse.


Ungdomsprosjekt

UNG fritid er et tilbud for ungdom mellom 16 og 23 år. I første fase av prosjektet er dette et tilbud tilde som er elever eller skal bli elever på Seiersborg videregående skole i Fredrikstad. I prosjektet skal vi utvikle et tilbud for og sammen med ungdom der målet er å skape gode møteplasser og aktiviteter som bidrar til mestring, glede og samhold. Prosjektet varer i første omgang i 2 år og er finansiert av Stiftelsen Dam. Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Lina Akselsen, som er prosjektkoordinator – mobil: 476 50 974 og mail: lina.akselsen@blaakors.no

Se sommerferieprogrammet under (endringer kan forekomme):

JUNI
Tirsdag 21. juni: Seiersborg VGS fra 12.00 – 17.00
Torsdag 23. juni: Badeland fra 12.00 – 18.00
Tirsdag 28. juni: Seiersborg VGS fra 12.00 – 17.00
Torsdag 30. juni: Escape Room (info kommer)

JULI
Tirsdag 5. juli: Seiersborg VGS fra 12.00 – 17.00
Torsdag 7. juli: Klatring på Grensen 09.15 – 17.45
Tirsdag 12. juli: Seiersborg VGS fra 12.00 – 17.00
Torsdag 14. juli: Bowling fra 12.00 – 15.00
Tirsdag 19. juli: Seiersborg VGS fra 12.00 – 17.00
Torsdag 21. juli: SVEV (info kommer)
Tirsdag 26. juli: Seiersborg VGS 12.00 – 17.00
Torsdag 28. juli: Paintball (info kommer)

AUGUST
Tirsdag 2. aug: Seiersborg VGS fra 12.00 – 17.00
Torsdag 4. aug: VISPEN fra 12.00 – 17.00
Tirsdag 9. aug: Seiersborg VGS fra 12.00 – 17.00
Torsdag 11. aug: Kino (info kommer)


Nyhetsbrev Plankebyen Frivilligsentral

Vi har laget et nyhetsbrev om Plankebyen Frivilligsentral. Les det her: Plankebyen Frivilligsentral nyhetsbrev feb 2020