Jobbkonsulentene tilbyr tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Dette tilbys personer med nedsatt arbeidsevne og usikre yrkesmessige forutsetninger. Målet med deltakelse i AFT er å styrke mulighetene for å komme ut i arbeid eller utdanning.

I AFT jobber vi etter oppfølgingsmetodikken Blå Kors JobbPluss, hvor prinsippet om ordinært lønnet arbeid står sentralt.

Aktiviteter hos oss innebærer blant annet karriereveiledning, rask oppstart av jobbsøk, opplæring i arbeidsrelaterte ferdigheter, og tilpasning og tilrettelegging av arbeid. Ved behov kan man få opplæring i basiskompetanse knyttet mot eget yrkesmål, samt studiestøtte i forkant av studieoppstart.

Brukermedvirkning og selvbestemmelse er sentralt i vårt arbeid, og vi tilrettelegger for at den enkelte skal delta aktivt i sin prosess mot jobb eller utdanning. I samarbeid med jobbkonsulent utarbeides en individuell plan for gjennomføring av tiltak. Jobbkonsulentene legger vekt på at hver enkelt skal se sine styrker og muligheter, og ta egne beslutninger og valg basert på ønsker, forutsetninger og interesser.

Jobbkonsulentene jobber systematisk med å innlede relasjoner til aktuelle arbeidsgivere etter våre jobbsøkeres preferanser og yrkesønsker. Dette gjøres både på vegne av, og sammen med jobbsøker.

Jobbkonsulentene er godkjent lærebedrift innen fagene Salg og Service, og Renhold. Vi gir mulighet til å formalisere kompetanse ved å ta fagbrev som lærling, eller kompetansebevis som lærekandidat.

Image
Image
Image
Image