Det er 16 ansatte på Kulåassenteret  som disponeres til døgndekning alle dager.

Våre ansatte har ulik faglig bakgrunn, både helsefaglig, sosialfaglig og annen bakgrunn.
Kjennetegnet for de aller fleste er lang fartstid i arbeidet med rusproblematikk.

 

Remi Jensen

Virksomhetsleder

Mobil: +47 91 99 12 36

remi.andreas.jensen@blaakors.no

Kjersti Aarvik

Miljøterapeut

Mobil: +47 95 16 42 10

Birgitte Sørvik

Miljøarbeider

Oddrun Snekvik Langsholt

Miljøarbeider

Toril Olsen

Miljøarbeider

Frithjof Johan Kylstad

Miljøterapeut

Maiken Louise Welde

Miljøterapeut

Heidi Isabel Lundgård Nielsen

Miljøarbeider

Martha Loftus

Miljøarbeider

Christina Oliversen

Miljøterapeut

Angelika Puzicha

Miljøarbeider

Ole Jonny Hansen

Miljøarbeider

Øyvind Syversen

Miljøarbeider

Rolf Larsen

Miljøarbeider

Eline Husem

Miljøarbeider

Salima Halvorsen

Miljøarbeider