For mer info om:

Om oss


Kulåssenteret ble etablert i 1981, og eies og drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad. Senteret tilbyr boliger både for midlertidig innlosjering og for lengre botid. Vi disponerer tre ulike boenheter med ulikt formål. Målgruppa er mennesker i Sarpsborg med rus- og annen psykososial problematikk.

Kulåssenteret har totalt 40 boenheter. Vi har beliggenhet midt i Sarpsborg sentrum og disponerer eiendommene Kulåsgt 40, Kulåsgt 44 og Enggt 43 til formålet.

Botilbudet består av 16 hybler i Kulåsgt 40 for midlertidig innkvartering av bostedsløse.
I botiden får beboerne oppfølging knyttet til motivasjonsarbeid, botrening og kontakt med hjelpeapparatet.
Hyblene leies ut på oppdrag fra NAV i Sarpsborg.

Videre består tilbudet på Kulåssenteret av 24 utleieleiligheter med botid beregnet inntil 3 år. I botiden følges den enkelte beboer opp med boveiledning og praktisk bistand i egen leilighet, samt jevnlige samarbeidsmøter mellom Kulåssenteret og det øvrige hjelpeapparatet. Alle disse leilighetene består av stue med kjøkkenkrok og bad. I de fleste leilighetene er det eget soverom.

Alle beboere forventes å ivareta egen husholdning, da botilbudet er tilrettelagt for dette.
Vi tilrettelegger imidlertid for felles frokost i helgene for de beboere som ønsker å benytte seg av dette.