Blå Kors åpen barnehage

 
 



 
 

Er du hjemme i permisjon eller venter på barnehageplass?

Mandager, onsdager og fredager fra kl. 09 – 14.30 inviterer vi til lek og samlingsstund i Åpen barnehage. Barnehage er samlokalisert med barnas stasjon i Freskoveien 1.

Åpen barnehage er et tilbud for barn i førskolealder sammen med en voksen. Hos oss er det ingen påmelding og dere kan komme og gå når det passer for dere, men om du vil være med på samlingsstund eller spise gratis lunsj er det best å komme ca. klokka 10.30 – 11. Åpen barnehage er gratis og vi har ansatte som tar del i tilbudet.

Dette skjer i februar og mars:

  • Ute- og innelek
  • Samlingsstund med sang og musikk
  • Gratis lunsj eller ta med egen matpakke
  • Tema: Vi gleder oss til våren og påske

Lek er en av de viktigste aktivitetene i et barns liv som stimulerer alle sider ved barns utvikling. Lek bidrar til for å skape nysgjerrighet og kreativitet. Lek sammen med andre barn er en fin måte å lære seg sosialt samspill og spilleregler, og også en god tilvenning til barnehage og skole.

I Blå Kors åpen barnehage møter du ansatte med pedagogisk kompetanse og erfaring. Vi har også frivillige som bidrar med omsorg og trygghet.