Blå Kors satser på flere unge ut i utdanning og arbeid

 
  
 

Blå Kors arbeid og inkludering forsterker sin samhandling med NAV Fredrikstad i år. Fremover skal avdelingen i Fredrikstad kun jobbe med personer under 30 år.

Det betyr at arbeidsforberedende trening (AFT) hos oss nå blir hetende AFT Ung. Dialogen med veilederne på teamet til NAV Ung blir tettere i tiden som kommer. I midten av mai møttes veiledere i NAV Ung og jobbkonsulentene hos arbeid og inkludering Fredrikstad til felles fagmøte for første gang.

Tidlig innsats kan være avgjørende

Blå Kors arbeid og inkludering vet at tidlig innsats kan være avgjørende for de unges muligheter videre i livet. Jobbkonsulentenes erfaring tilsier at man lykkes bedre ved tidlig relasjonsbygging.

Målgruppa er i en fase hvor usikkerheten om hva de skal studere og jobbe med kan være stor. Denne gruppen mennesker kan i tillegg til å ha et behov for å lære mye på et personlige plan, også ha behov for å lære grunnleggende ferdigheter i arbeids- og studieliv.

Fagmøte: NAV Ung og Blå kors arbeid og inkludering hadde første felles fagmøte i mai. Denne gjengen kommer til å samarbeide tettere i tiden som kommer.

– Å gi bistand til unge, enten ved å veilede dem til å gjennomføre et utdanningsløp eller å finne en vei ut i arbeidslivet, både føles og er meningsfylt, sier jobbkonsulent Monica Myrene.

Blå Kors arbeid og inkludering Fredrikstad er glade for muligheten til å jobbe tett med unge mennesker. Oppfølgingen kan bidra til at unge selv forebygger og håndterer sine utfordringer før det utvikler seg til større problemer.

– Satsing på unge kan påvirke morgendagens arbeidstakere og utvikle sunne vaner og holdninger som vil være til fordel for dem selv og for samfunnet som helhet, sier jobbkonsulent Thomas Skjærli.

AFT Ung har som mål å få 50 % til arbeid eller utdanning. 

Nye spennende aktiviteter og prosjekter

Den nye satsingen betyr også nye måter å jobbe på. Oppstart med nye deltakere i grupper er et av de nye tiltakene.

– I gruppene får de unge jobbsøkerne mulighet til å bidra med egne erfaringer og lære av andres. Å møte et fellesskap ser vi er en nyttig måte å tilnærme seg arbeidslivet på, dessuten ser vi at oppmøtet er mer stabilt i grupper, forteller Øyvind Wevling som er avdelingsleder i Blå Kors arbeid og inkludering Fredrikstad.

I mai ble nye jobbsøkere på AFT Ung invitert til den første felles oppstartsgruppen. Sammen gjorde de ulike aktiviteter som å spise frokost, være på tur og gå på kino. Som gruppe fikk de rom til å reflektere over sine egne styrker og gi støtte til hverandre.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra noen av våre deltakere at de felles aktivitetene allerede har ført til personlig vekst og ny evne til å bygge relasjoner. Det er gledelig, sier Wevling.

AFT-tiltaket gir i utgangspunktet individuell oppfølging, men oppstart i grupper gir en viktig utvidelse av tilbudet for personer det er hensiktsmessig for. Det startes tre nye grupper før sommeren.

Læreplasskurs for Østfold fylkeskommune

Til høsten skal Blå Kors arbeid og inkludering Fredrikstad og Sarpsborg gjennomføre to fire-ukers Læreplasskurs på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

– Målgruppen er elever fra 17 år og oppover som har søkt læreplass, men ikke fått tilbud. Målet er å øke mulighetene for at disse elevene skal skaffe seg læreplass gjennom opplæring, inspirasjon, synergieffekter, jobbutvikling og relasjonsbygging, forteller Øyvind Wevling og fortsetter:

– Vi ønsker å utstyre gruppa med verktøy som er viktig for å kunne skaffe læreplass selv.

Kursets formål er i tråd med arbeid og inkludering sin satsing på blant annet utdanning. Økt kompetanse bidrar til varig jobb for våre unge innbyggere som er uten skoleplass eller arbeid.

Disse kursene bygger på erfaringer fra Lærlingprosjektet som startet i 2022 og som har resultert i at flere elever har fått lærlingplass siden oppstart. 

Arbeidsrettet program i samarbeid med spillutviklerfirma

Leik Games er en nyoppstartet bedrift i Fredrikstad som driver med spillutvikling. Arbeid og inkludering Fredrikstad har gått sammen med Leik om et 9-ukers arbeidsrettet program.

– Vi ønsker å videreutvikle vårt partnerskap innen tech-bransjen for å kunne gi et utvidet tilbud til våre unge jobbsøkere. Her får jobbsøkere mulighet til å øke sin grunnkompetanse gjennom arbeidstrening i et nyskapende miljø samtidig som de får karriereveiledning, forteller avdelingsleder Wevling.

Blå Kors og Netron med deres datterselskaper har inngått samarbeid om arbeidstrening og -inkludering

Andre relevante partnere og fagpersoner trekkes også inn i dette programmet. Oppgavene er varierende og går på alt fra digitale verktøy, sosiale medier, kommunikasjon og markedsføring, spill og spilldesign, forretningsutvikling og administrasjon, og grunnleggende programmeringsferdigheter.

– Resultater så langt har vist økt bevissthet rundt egen kompetanse og styrket mulighetene til arbeid eller videre utdanning.