Gratis fritidstilbud

Med fritidstilbudet ønsker vi å skape gode møteplasser for ungdommene og aktiviteter som bidrar til mestring, glede og samhold.

 
  
 

Ung Fritid er et 2-årig prosjekt i Blå Kors Fredrikstad med finansiering fra Stiftelsen Dam. Tilbudet startet opp våren 2022, og det tilbys faste ettermiddagsaktiviteter, annenhver helg og i skolens ferier. I første omgang er dette et tilbud for elever på Seiersborg videregående skole i Fredrikstad, men etter hvert er planen å rekruttere ungdommer som ikke har tilknytning til skolen.

Gjennom hele sommerferien har Ung Fritid hatt aktiviteter to ganger i uka. Den ene dagen har de møttes i skolens lokaler i Soliveien hvor de har laget mat sammen, spilt brettspill eller Nintendo Switch. Den andre dagen har de dratt på aktiviteter i nærmilljøet. Det har blant annet vært kino, bowling, klatrepark eller stranda.

Lina Akselsen 22 år fra Sarpsborg er prosjektkoordinator. Ved skolestart i august har Lina brukt mye tid på skolen og sammen med elevene for å bli kjent med dem og fortelle mer om Ung Fritid.  – Ikke alle har like mye å ta seg til på fritiden og i feriene, og ofte begrenses sosial omgang til det som skjer i skolehverdagen. Gjennom dette tilbudet samles ungdommer fra hele skolen, og det skapes vennskap på tvers av klasser og linjer. Også når skolen er slutt eller det er fri, forteller Lina.

Det er ønskelig å tilbringe mest mulig tid sammen med ungdommene for å bidra til at de skal nå egne mål om økt livsmestring gjennom verdifull fritid. Derfor er Lina med på de fleste aktivitetene sammen med ungdommene. I tillegg har hun ofte med en miljøarbeider og en frivillig, eller Tidgiver som vi kaller det i Blå Kors. På den måten er det flere trygge voksenpersoner rundt ungdommene, noe flere av deltakerne har gitt uttrykk for at de setter stor pris på.

I samspill med ungdommene planlegger nå Lina høstens aktiviteter og temakvelder. – Vi har fått en del erfaringer gjennom sommertilbudet. Dessuten mangler det ikke på gode ideer fra ungdommene selv, legger Lina til og smiler.

Så langt ser vi at dette er et viktig og etterlengtet tilbud. Særlig for å ta tak i en del av utfordringene som har oppstått som følge av Covid-19.
Med prosjektet ønsker vi å bidra til å skape trygge, unge voksne gjennom å gi de gode opplevelser, hverdags- og sosial kompetanse.